Tarkastelussa on vaihtoehto, jossa yhtymä perustaa yksityisen terveydenhuoltoalan toimijan kanssa yhteisyrityksen vastaamaan peruspalveluiden tuottamisesta Lahdessa ja Kärkölässä. Yhtymän virkamiesesityksessä yhteisyritysmallia perustellaan etenkin sillä, että julkinen toimija saa sen kautta merkittävästi vahvemmat ohjausmahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoon kuin nykyisissä ulkoistusmalleissa.

Yhtymän hallitus päättää maanantaina 20.1.2020 valmistelun käynnistämisestä, minkä jälkeen yhtymä aloittaa hankinnan valmistelun neuvottelumenettelyllä. Hallituksen on joka tapauksessa saatava aikaan jokin ratkaisu palveluiden tuottamisen mallista jatkossa, koska laajat ulkoistussopimukset Lahdessa ja eräissä muissa kunnissa ovat päättymässä kuluvana vuonna. Jos yhteisyritysmalli otetaan valmisteluun, yhtymäkokous päättää hankinnasta alkukesästä.

Hallitus on marraskuussa 2019 hyväksynyt yhtymän strategiaa täydentävän muutosohjelman seuraavalle viisivuotiskaudelle. Yhteisyrityksen perustaminen tukee muutosohjelman tavoitteita.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen Päijät-Hämeessä on herättänyt vilkasta keskustelua, ja olemme saaneet aiheesta runsaasti kysymyksiä. Kiitämme kaikkia kysyjiä ja keskustelijoita aktiivisuudesta, ja julkaisemme liitteenä laatimamme vastaukset saatuihin kysymyksiin.

Sote-keskus Q&A

Lue myös: Sosiaali- ja terveyskeskusten palvelutuotannon uudelleenjärjestelyt osana alueellisesti kestävää kehittämistä

Päivitetty: 18.1.2020