Julkisten sosiaali- ja terveysalan toimijoiden perustama Virtuaalikirjasto Oy on valinnut toimitusjohtajakseen hyvinvointiyhtymän informaatiopäällikön, FM Päivi Ukkosen Lahdesta. Hän aloittaa toimitusjohtajana ensi vuoden alusta.

Ukkonen tuli Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymään (silloiseen sosiaali- ja terveysyhtymään) vuonna 2003 ensin informaatikoksi ja siirtyi vuonna 2007 informaatiopäällikön tehtäviin. Alkuperäinen idea virtuaalikirjastosta on myös Ukkosen käsialaa. Hän myös toimi hankepäällikkönä virtuaalikirjastohankkeessa, joka edelsi osakeyhtiön perustamista.

Virtuaalikirjasto Oy:n hallituksessa hyvinvointiyhtymää edustaa hallintoylilääkäri Maria Virkki. Muut hallituksen jäsenet ovat Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen, Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell ja Satasairaalan johtajaylilääkäri Sari Sjövall.

Virtuaalikirjasto Oy on ei-yliopistollisten sairaanhoitopiirien ja sote-kuntayhtymien oma yhtiö, joka hankkii ja tarjoaa tietoaineistoja osakkaidensa käyttöön. Virtuaalikirjasto Oy:n odotetaan tuovan merkittäviä kustannussäästöjä tieteellisten julkaisujen ja lehtien yhteishankinnoilla. Virtuaalikirjasto vastaa osaltaan sosiaali- ja terveysalan digitaalistamishaasteisiin ja takaa kymmenille tuhansille sosiaali- ja terveysalan työntekijöille kattavan pääsyn osaamista ja uusinta tietoa tarjoaviin tieteellisiin aineistoihin.

Päivitetty: 3.12.2019