Tätä ennen hän työskenteli Lahden kaupungin sairaala-apteekissa. Linden-Lahti oli myös perustamassa lääkitysturvallisuuskoulutusta tarjoavaa Safe Medicare Consulting Oy:tä ja toimii sen sivutoimisena toimitusjohtajana.

Linden-Lahti on ollut keskeinen hahmo luomassa uudenlaista toimenkuvaa farmasisteille ja lääkehuollolle osana sote-järjestelmää. Hän on toiminut vuonna 2010 käynnistyneen valtakunnallisen sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutuksen koulutussuunnittelijana.

Linden-Lahti on ollut käynnistämässä myös Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen lääkehoitojaosta ja toimii Farmasialiiton edustajana Euroopan sairaalafarmasian kattojärjestössä, jonka tavoitteena on implementoida koko Eurooppaan yhteiset sairaalafarmasian laatukriteerit.

Valinnan perusteluissa Vuoden Proviisoria luonnehditaan tekijäksi, joka uskoo asiaansa, saa muutkin mukaan toimintaan, mutta ei koskaan tee numeroa itsestään.

Carita Linden-Lahdelle valinta tuli täytenä yllätyksenä, mutta hän arvostaa sitä kovasti.

– Vaikka palkinto tulee nyt minulle, koen että se on palkinto ja tunnustus koko lääkitysturvallisuustyölle, jota tehdään jo ympäri Suomen. Erityisen tärkeäksi palkinnon tekee se, että se tulee Farmasialiitolta, koska silloin tiedän tekeväni asioita, joista nähdään olevan hyötyä niin yhteiskunnallisesti kuin farmasian ammatillisuuden kehittymisessä.

Vuoden Proviisori Carita Linden-Lahti sai onnittelut työnantajaltaan hyvinvointiyhtymältä sairaala-apteekkien valtakunnallisten neuvottelupäivien alkajaisiksi.
Päivitetty: 26.9.2017