Pitkäaikainen laitoshoito Asikkalasta, Iitistä, Nastolasta ja Padasjoelta lakkautetaan hallitusti. Laitoshoitoa korvataan tehostetun palveluasumisen palveluilla.  

Muutokset toteutetaan asteittain kevään 2017 aikana tammikuusta alkaen. Muutokselle laaditaan erillinen toimeenpanosuunnitelma. Muutoksen aikatauluista tiedotetaan erikseen sitä mukaa kun suunnitelmat etenevät. Tiedotus järjestetään kaikkiin muutoksessa oleviin toimintayksiköihin.

Kotiin vietäviä palveluja ja niiden valikoimaa lisätään. Kotihoidon, kotisairaalan ja kotikuntoutuksen avulla yhä useammat voivat ja haluavat asua yhä pidempään omassa kodissaan.

Muutoksen tavoitteena on siirtää ikäihmisten hoidon painopistettä laitosmaisesta toimintaympäristöstä kotiin ja kodinomaisiin asumispalveluihin. Kotiin voidaan yhä useammin viedä sellaisia palveluja, joita aiemmin on annettu sairaalassa.

Ikäihmisten kuntoutuksen toimintaympäristöllä on merkittävä vaikutus kuntoutumiseen ja toimintakyvyn palautumiseen. Silloin, kun hoito vaatii sairaalan vuodeosastohoitoa, on se tarkoituksenmukaista antaa sellaisissa toimintayksiköissä, joihin voidaan keskittää riittävä erityisosaaminen.

Vuodeosastoverkon keskittäminen ja siitä syntyvä säästö on keino turvata kotiin annettavat palvelut, jotka ovat merkittävin ja tärkein lähipalvelu.

Muutos koskettaa myös vuodeosastojen henkilöstöä. Lähtökohtana on se, että kaikilla säilyy työpaikka, tehtävät saattavat vaihtua kunkin osaamisen ja kiinnostuksen ja toisaalta palvelujen työvoimatarpeen mukaan. Henkilökunnan kanssa keskustellen ja jokaista kuullen etsitään paras vaihtoehto. Yhä useammalle on tarjolla työtä kotiin vietävien palvelujen parissa.

 

Päivitetty: 1.12.2016