Vanhus- ja vammaisjärjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä vuoropuhelu sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa vahvistuu, kun hyvinvointiyhtymä perustaa omat vanhus- ja vammaisneuvostot.

Neuvostot voivat tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja sosiaali- ja terveydenhuollon eri aloilla tapahtuvista palveluista ja toiminnasta, joilla on merkitystä vanhusten ja vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa jokapäiväisessä elämässä.

Yhtymään perustettavilla neuvostoilla parannetaan kuntien omien vanhus- ja vammaisneuvostojen mahdollisuuksia osallistua sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Ennen neuvostojen perustamista yhtymä pyytää kunnilta ja niiden vanhus- ja vammaisneuvostoilta kannanotot kyseisten neuvostojen perustamisesta yhtymään.

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon asioita käsitellään ja seurataan kunnallisissa neuvostoissa. Neuvostojen kokouksiin osallistuu useita yhtymän työntekijöitä eri toimialoilta. Hyvinvointiyhtymän neuvostot toimisivat kunnallisten neuvostojen rinnalla ja niiden kanssa yhteistyössä, ja kunnallisilla neuvostoilla olisi edelleen merkittävä rooli kuntien tehtäväalueelle kuuluvien asioiden käsittelyssä.

Yhtymän vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminta käynnistyy aikaisintaan syksyllä 2021 siten, että kunnat nimeävät ensin kunnalliset neuvostot ja yhtymän neuvostot nimetään tämän jälkeen.

Perustettavissa neuvostoissa voi olla mukana yhtymän kaikki jäsenkunnat. Sysmän ja Heinolan osalta neuvostojen toiminta koskisi kuitenkin vain erikoissairaanhoitoa.

Vanhusneuvostot ja vammaisneuvostot perustuvat kuntalakiin (410/15). Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän jäsenkunnissa toimii kunnallisia vanhus- ja vammaisneuvostoja. Lahden kaupunkia lukuun ottamatta neuvostot ovat kunnissa yhdistettyjä vanhus- ja vammaisneuvostoja. Lahdessa toimii sekä vanhusneuvosto että vammaisneuvosto. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on nimennyt ikääntyneiden palveluista ja vammaispalveluista henkilöitä, jotka osallistuvat neuvostojen kokouksiin. Lisäksi on pidetty neuvostojen yhteistyökokouksia, joiden järjestämisessä hyvinvointikuntayhtymä on ollut mukana.

Päivitetty: 26.5.2020