Yhtymä arvioi neuvotteluesityksessään henkilöstön vähennystarpeeksi 250 henkilötyövuotta. Yt-menettelyn tavoitteeksi asetettiin 15 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.

Yhtymähallitukselle esitetään nyt neuvottelupöytään tuotujen sopeuttamistoimenpiteiden toteuttamista täysimääräisinä. Yhtymän tulosennuste on edelleen heikentynyt neuvotteluiden alkamisen jälkeen. Kuluvan vuoden alijäämä on painumassa 38,5 miljoonaan keväällä arvioidun 33,8 miljoonan euron sijaan. Täysimääräistä sopeuttamista edellyttävät myös kuntien antamat puitteet vuoden 2020 talousarviolle.

– On erittäin valitettavaa, että raskaaseen yt-menettelyyn jouduttiin. Prosessi on koetellut koko henkilöstöämme. Toisaalta yhtymän talousvaikeudet ovat äärimmäisen vakavia, ja sopeuttamiset on välttämätöntä toteuttaa, sanoo yhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola.

Yt-menettelyn tuloksena yhtymän käyttämää henkilötyöpanosta vähennetään 250 htv:llä. Lisäksi yhtymä toteuttaa säästötoimenpiteenä koko henkilöstöä koskevat määräaikaiset lomautukset.

Henkilöstö osallistui aktiivisesti sopeuttamistoimenpiteiden valmisteluun, muun muassa tuottamalla erillisiä säästö- ja kehittämisesityksiä yli 2 200. Esityksiä on käytetty osana työnantajan valmistelua.

Henkilöstövähennykset kohdistuvat koko organisaatioon – hallinto kevenee kaikilla tasoilla

Henkilöstövähennykset kohdistuvat koko organisaatioon, kaikkiin toimintoihin ja koko henkilöstöön. 250 htv:n vähennyksistä on irtisanomisia 51 ja eläköitymisiä 27. Uudelleen sijoittamisia eli täyttämättä oleviin tehtäviin sijoittamisia on 40. Noin 44 htv:n vähennys toteutuu päättämällä määräaikaisia työ- ja virkasuhteita. 63 htv:tä vähenee liikkeenluovutusten kautta ja 20 htv:tä, kun sijaisia ei palkata ja avoimia tehtäviä jätetään täyttämättä. Lisäksi noin 5 htv:n verran vähennyksiä toteutuu erikoistumispaikkoja vähentämällä ja osa-aikaistamisten kautta.

Yhtymä tarjoaa tukitoimia uudelleenjärjestelyjen oleville ja myös muulle henkilöstölleen.

Yhtymän hallintoa kevennetään kaikilla tasoilla ja esimiestehtäviä järjestellään uudelleen. Organisaatiorakenteen tarkastelu jatkuu yt-prosessin jälkeenkin osana yhtymässä valmisteltavaa muutosohjelmaa.

Määräaikaiset lomautukset ensi vuonna

Lomautukset toteutetaan ensi vuoden puolella aikavälillä 1.1.–30.9. Lomautuksen pituus on 7 tai 14 päivää tehtävästä riippuen Lomautusten toteutuksessa huomioidaan potilas- ja asiakasturvallisuuden riittävä turvaaminen, eikä niitä siksi kohdenneta kaikkiin tehtäviin.

Lomauttaminen koskee noin 3 500:a työntekijää tai viranhaltijaa. Lomautusten toteuttamisesta valmistellaan yksityiskohtainen suunnitelma.

Yhtymän yt-neuvottelut alkoivat 12. elokuuta, ja neuvotteluja käytiin 8 viikkoa. Neuvotteluissa ei saavutettu yksimielisyyttä henkilöstön edustajien kanssa.

Työnantajan esitys

Päivitetty: 3.10.2019