Yhtymän muutosohjelman keskeisinä tavoitteina on maakunnallisen palvelukokonaisuuden muodostamisen lisäksi tuottaa alueensa väestön palvelut kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti kuntien maksukyvyn mahdollistamassa raamissa. Tämä edellyttää myös uusien ja innovatiivisten palvelutuotantoratkaisujen hakemista.

Yhtymä tavoittelee yhteisyrityksen kautta merkittäviä parannuksia sote-keskuspalveluihin.

– Hoitoon pääsy nopeutuu, ja asiakkaat saavat käyttöönsä monipuoliset ja kattavat digitaaliset palvelut perinteisten vastaanottojen rinnalle. Laajan palvelun sote-keskuksiin pääsee jatkossa asioimaan myös iltaisin ja viikonloppuisin, kertoo hankinnan valmistelua luotsannut hankejohtaja Ismo Rautiainen hyvinvointiyhtymästä.

Yhteisyritys tuottaa ensivaiheessa sotekeskus-palvelut yhteensä 131 000 asukkaalle. Mahdollisesta laajentamisesta päätetään erikseen.

Yhteisyritystä valmisteltaessa on huomioitu Marinin hallituksen sote-uudistukseen liittyvät lakiluonnokset.

Yhteisyrityskumppanin kanssa tehtävässä palvelusopimuksessa on tarkkaan määritelty palveluille tavoitteet ja myös seuraamukset, jos tavoitteista jäädään.

– Yhteisyrityksestä käyty moniääninen keskustelu on ollut hankkeen etenemisen kannalta arvokasta. Yhtymähallitus haluaa ennen kaikkea turvata alueen asukkaille Suomen parhaat sotekeskuspalvelut tällä edelläkävijäratkaisulla. Edessä on pitkä ja mielenkiintoinen kehittämisen ura julkisen ja yksityisen toimijan kumppanuutena, toteaa yhtymähallituksen puheenjohtaja Kari Lempinen.

– Kehitämme ja viemme käytäntöön uuden toimintamallin, joka hyödyntää julkisen ja yksityisen toimijan parhaita kyvykkyyksiä. Tavoittelemme entistä tasa-arvoisempaa avosairaanhoidon vastaanottotoimintaa maakunnallisessa kokonaisuudessa ja erittäin tiukassa talousraamissa, sanoo yhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola.

Yhteisyrityksessä toteutuu uudentyyppinen lääkärijohtoinen moniammatillinen tiimityö, joka perustuu asiakkaan tarpeisiin, turvaa hoidon jatkuvuuden sekä mahdollistaa henkilöstölle nykyistä monipuolisemmat työnkuvat ja tiimin tuen.

Sotekeskus-palvelut integroidaan kuntayhtymän muihin palveluihin niin, että kokonaisuudesta muodostuu asiakkaan kannalta toimiva ja sujuva. Henkilöstön työssä viihtymiseen ja sitoutumiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja käyttöön tulee erilaisia kannustimia.

– Olemme erittäin iloisia, että hyvinvointiyhtymä valitsi Mehiläisen palvelutuotannon ja digipalveluiden kehittämisen kumppaniksi. Yhteisyritys pystyy tarjoamaan aiempaakin parempia ja helpommin saavutettavia palveluita päijäthämäläisille. Asiakkaiden kannalta merkittävimmät muutokset tulevat olemaan nopeampi hoitoon pääsy lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotolle, laajemmat sote-keskusten aukioloajat ja nopeasti ympäri vuorokauden palveleva Digiklinikka, toteaa Mehiläisen toimialajohtaja Markku Näreneva.

Yhteisyritys pähkinänkuoressa

Lahden, Kärkölän ja Iitin sotekeskusten palvelujen tuottajaksi on valittu kilpailutuksen kautta Mehiläinen Oy, jonka kanssa hyvinvointiyhtymä perustaa yhteisyrityksen. Yhteisyrityksen tuottamia palveluja ovat avosairaanhoito, fysioterapian suoravastaanotto, ehkäisyneuvola, suun terveydenhuolto, sotekeskuksen terveyssosiaalityö sekä perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut. Yhteisyritys aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa.

Hyvinvointiyhtymä omistaa yhteisyrityksestä 49 prosenttia. Yhtymällä on vahva järjestäjän rooli, joka takaa vallan ja vastuun säilymisen. Yhtymä antaa kumppanille reunaehdot, joiden puitteissa palvelut tulee tuottaa.

Henkilöstö siirtyy uuteen yhteisyritykseen liikkeenluovutuksella vanhoina työntekijöinä.

Yhteisyrityksen perustaminen on tarkoin harkittu, yhtymän strategiaa tukeva sosiaali- ja terveyskeskuspalveluiden tuottamisen tapa, joka on kiinteä osa yhtymän muutosohjelmaa.

Päivitetty: 7.8.2020