Lapsiperheiden kotipalvelu on tukimuoto, joka on suunnattu niille lapsiperheille, joilla on vaikeuksia selvitä arkisista huolenpitotehtävistään.  Tällä hetkellä lapsiperheillä on mahdollisuus saada kotipalvelua kaksi ensimmäistä kuukautta maksutta, jonka jälkeen palvelu muuttuu maksulliseksi. Hyvinvointiyhtymä esittää lapsiperheiden kotipalvelun muuttamista kokonaan maksuttomaksi. Yhtymän hallitus päättää muutoksesta ensi maanantaina.

Maksuttomalla kotipalvelulla hyvinvointiyhtymä pystyy panostamaan tehokkaammin kotipalvelun saatavuuteen. Asiakkaan näkökulmasta kynnys hakea palvelua madaltuu, kun maksuprosessi ei tuota lisätyötä asioiden hoitamiseen. Lisäksi hyvinvointiyhtymä haluaa tehdä lapsiystävällisiä hallinnollisia ratkaisuja ja välittää viestiä Päijät-Hämeestä lapsiystävällisenä maakuntana. Palvelun maksuttomuutta puoltaa myös hyvin pieni tulokertymä, koska vuonna 2018 lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut tuottivat vain 4 500 euroa. Lisäksi asiakasmaksupäätösten tekemiseen ja laskuttamiseen kului huomattava määrä työaikaa.

Lapsiperheet voivat saada kotipalvelua, jos arkisista asioista selviytyminen on vaikeaa sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Tukea voi saada asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Vuonna 2018 kotipalvelua annettiin 549 lapsiperheelle. Kotipalvelun tehtävissä työskentelee 29 lähihoitajaa. Lisäksi hyvinvointiyhtymässä on käytössä palveluseteli tilapäiseen lapsiperheiden kotipalveluun.

 

Lisätietoja:

Niina Viholainen, tulosyksikköpäällikkö, lapsiperheiden tuki
niina.viholainen@phhyky.fi
044 440 6558

Päivitetty: 5.2.2019