Ennen valmennusta hyvinvointiyhtymä järjestää kaikille päijäthämäläisille ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoidosta kiinnostuneille avoimen infotilaisuuden. Perhehoitajia haetaan asumis- ja omaishoitopalveluiden tueksi.

Perhehoitajia kaivataan koko Päijät-Hämeen alueelle, mutta erityisesti tarvetta on Lahdessa, Iitissä ja Orimattilassa.

Infotilaisuudessa kerrotaan perhehoidosta yleisesti, perhehoitajaksi ryhtymisestä sekä perhehoitajien valmennuksesta. Infotilaisuus järjestetään 27. elokuuta klo 17 osoitteessa Aleksanterinkatu 15.

Perhehoitoa on lyhyt- ja pitkäaikaista

Perhehoito on yksilöllisempi ja pehmeämpi vaihtoehto palveluasumiselle, jossa apua tai hoitoa tarvitseva henkilö asuu yksityisen henkilön luona, joko ympärivuorokautisesti tai osan ajasta. Perhehoito on useimmiten pysyvä, vuosien tai jopa vuosikymmenien mittainen ratkaisu. Lyhytaikainen perhehoito sopii tilapäishoidon tarpeisiin, ja sitä käytetään esimerkiksi omaishoidon tukimuotona. Perhehoito voidaan joissain tilanteissa järjestää myös hoidettavan kotona.

Perhehoitajaksi voi ryhtyä kuka tahansa henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai ominaisuuksiensa perusteella soveltuu huolehtimaan apua tarvitsevan henkilön hyvinvoinnista omassa kodissaan. Perhehoitaja voi olla perheellinen, elää parisuhteessa tai asua yksin. Perhehoitajaksi pyrkivän on suoritettava perhehoitajien valmennus, mutta muuta koulutusvaatimusta ei ole.

Ensimmäinen perhehoitajien valmennus Päijät-Hämeen alueella järjestettiin keväällä. Tuolloin perhehoitajia koulutettiin ikääntyneiden palveluihin.

Lue lisää ikääntyneiden perhehoidosta.

Lue lisää vammaispalvelujen perhehoidosta.

Ensimmäiset perhehoitajat osallistuivat koulutukseen keväällä.
Päivitetty: 15.8.2019