Ensisijaisena tavoitteena on päästä mukaan usean sairaanhoitopiirin ja kuntayhtymän yhteiseen Una-hankkeeseen, jossa kilpailutetaan ja hankitaan terveydenhuollon potilastietojärjestelmän lisäksi sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän, asiakkuudenhallinnan sekä toiminnanohjauksen osiot. Una-kilpailutuksen on määrä käynnistyä toukokuussa.

Jos Una-hankinta lykkääntyy tai peruuntuu, yhtymä käynnistää itsenäisesti oman maakunnallisen järjestelmän kilpailutuksen. Laajemman hankintayhteenliittymän etuna on mahdollisuus jakaa hankintaan ja kilpailutukseen liittyviä kuluja. Alustavasti Una-hankintaan osallistuvia maakuntia olisi 11, ja niiden väestöpohja olisi noin 3 miljoonaa asukasta.

Kilpailutustarpeen taustalla on Korkeimman hallinto-oikeuden parin viikon takainen päätös. KHO ei muuttanut aiempaa markkinaoikeuden ratkaisua, jonka mukaan yhtymä ei olisi saanut perustamisvaiheessaan laajentaa Tieto Oyj:n potilastietojärjestelmän käyttöoikeuksia Lahden kaupungilta yhtymään siirtyneiden terveydenhuollon työntekijöiden käyttöön. Käyttöoikeuksien laajennus tehtiin suorahankintana, mikä oli markkinaoikeuden mukaan hankintalain vastaista. Suorahankintaan päädyttiin, koska kyseessä oli väliaikainen järjestely ennen tulevan maakunnan tietojärjestelmähankintoja. Suorahankintaa puolsi myös, että Tiedon potilastietojärjestelmä oli käytössä muualla kuntayhtymässä ja tällä menettelyllä saatiin koko yhtymän käyttöön yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä.

Uuden järjestelmän kilpailutuksen ajan yhtymän on toimittava väliaikaisen sopimuksen varassa. Tämä tarkoittaa, että Lifecare-asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttö jatkuu kunnes uusi järjestelmä saadaan käyttöön. Una-kilpailutuksen kautta hankittu uusi tietojärjestelmä voisi olla käytössä arviolta 2022-2023.

Päivitetty: 11.2.2019