Kokeilu kattaa 90 prosenttia maakunnan väestöstä. Valtionavustus on suuruudeltaan 1 440 000 €.

Päijät-Hämeen hankesuunnitelma täytti kokonaisuutena hyvin palvelusetelikokeilun sisällölle ja aikataululle asetetut tavoitteet.

Kokeilun tavoitteeksi on asetettu kokemusten ja tietojen saaminen laajasti asiakkaiden, palvelujen järjestäjien ja palveluntuottajien käyttäytymisestä, valintamahdollisuuksien, korvausmallien, tietojärjestelmien ja markkinoiden toimivuudesta sekä asiakkaiden osallisuuden ja sote-integraation toteutumisesta.

Tiedontuotanto, kokeilujen seuranta ja arviointi ovat keskeisiä palvelusetelikokeilun tehtäviä.

Päijät-Hämeen lisäksi kokonaan uutena toteutetaan neljä muuta hanketta. Lisäksi neljä jo käynnissä olevaa kokeilua saa laajentumista varten lisää valtionavustusta.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote palvelusetelikokeilujen laajentumisesta

Päivitetty: 19.12.2017