Rakennemuutos tähtää lastensuojelun tarpeen vähentämiseen ja erityisesti kodin ulkopuolisten sijoitusten vähentämiseen. Yhtymähallitus hyväksyi valmistelun päälinjat kokouksessaan tänään.

Ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen palvelujen lisäksi kehitetään myös lastensuojelun avohuollon palveluja. Tavoitteena on, että perheitä voidaan auttaa tukitoimilla, kuten kuntouttavilla palveluilla tai tukemalla perheen ongelmatilanteiden selvittelyä. Näin pyritään välttämään lasten sijoittamista kodin ulkopuolelle sijaisperheeseen tai laitokseen.

Päijät-Hämeessä sijaishuolto on laitospainotteista. 2015 THL:n tilaston mukaan koko maassa sijaishuollon laitoshoidon osuus on 25 % ja Päijät-Hämeessä se on 30 %. Tätä pyritään muuttamaan hallitusti.

Yhtymän hallitus on hyväksynyt toimintatapamuutosesityksen marraskuussa 2016. Rakennemuutosta valmisteltaessa huomioidaan lasten, perheiden ja työntekijöiden näkökulma. Yksityiskohtainen suunnitelma tuodaan yhtymän hallitukseen maaliskuussa.

Kuvantamisen tehostamisesta laaditaan selvitys

Hyvinvointiyhtymässä, niin kuin monissa muissakin sairaanhoitopiireissä, on ollut pulaa radiologeista. Työvoimapulaa on helpotettu muun muassa ostamalla palveluja työvoimavuokrausfirmoilta. Vajaa puolet yhtymän radiologian erikoislääkäreiden tehtävistä on hoitamatta tai palvelut on hoidettu niitä ostamalla.

Hallitus päätti nimetä työryhmän valmistelemaan selvitystä siitä, miten kuvantaminen voitaisiin hoitaa kaikkein tehokkaimmin.

Työryhmän tehtävänä on selvittää, voidaanko erikoislääkäreitä rekrytoida joko kotimaasta tai EU-alueelta, jolloin erikoislääkäreiden tehtävät voitaisiin hoitaa oman henkilöstön voimin. Lisäksi työryhmä selvittää, onko järkevää aloittaa yhteistyö naapurikuntayhtymien tai yksityisten toimijoiden kanssa. Työryhmä myös etsii muita keinoja, joiden avulla yhtymän omat työntekijät saataisiin hoitamaan entistä suurempi osuus radiologian erikoislääkäreiden työstä.

Selvityksen tulee olla valmis vuoden loppuun mennessä.

Hallitus sai selvityksen vuodeosastopalvelujen muutosta koskeneesta valtuustokäsittelystä

Hallitus merkitsi tiedokseen lakimiehiltä hankitut selvitykset siitä, olivatko Sysmän ja Heinolan valtuutetut oikeutettuja äänestämään taannoisessa valtuuston kokouksessa, jossa käsiteltiin vuodeosastopalvelujen muutosta. Lakimiehet toteavat, että valtuustossa käsitelty pykälä ei ollut enää talousarviokäsittelyä, joten Sysmän ja Heinolan edustajat eivät olleet oikeutettuja äänestämään ponnesta. Asia viedään tiedoksi seuraavaan valtuuston kokoukseen.

Hallitus päätti, että yhtymävaltuuston kokousten pöytäkirjan pitäjänä toimii peruspalvelukeskuksen johtaja Veli Penttilä, joka palaa 1.5. alkaen hallintojohtajan tehtävään.

Muissa asioissa Kari Lempinen nosti esiin sen, että nyt yhtymän voimakkaan uudistumisvaiheen aikana on tärkeää varmistaa henkilöstön edustus johtoryhmätyöskentelyssä organisaation kaikilla tasoilla. Tällä hetkellä toimialojen johtoryhmissä on henkilöstön edustus ja lisäksi yhtymässä on yhteistyötoimikunta. Hallitus suosittaa yksimielisesti, että henkilöstön edustus ulotetaan koskemaan myös tulosalue- ja mahdollisuuksien mukaan tulosyksikkötasoisia johtoryhmiä.

Päivitetty: 21.2.2017