”Pitkäaikainen tyytymättömyys elämään voi edistää vakavan masennussairauden puhkeamista.” Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Teemu Rissanen väittelee aiheesta 5.2.2016 Kuopion yliopistollisella sairaalalla.

Väitöstutkimuksessaan Rissanen toteaa ihmisen mielenterveyden olevan terveyden ja hyvinvoinnin perusta. Puuttuminen mielenterveyden heikkenemiseen on aloitettava varhain, jotta väestön sairastavuutta saataisiin vähennettyä ja terveyttä edistettyä. Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin elämäntyytyväisyyttä ja sen tekijöitä sekä masennustilojen aiheuttajia. Niin vastoinkäymiset, psyykkiset kuormitustekijät että fyysiset ja biologiset tekijät olivat elämäntyytyväisyyteen vaikuttavia. Elämäntyytyväisyyttä mitattiin elämän mielenkiintoisuudella, onnellisuudella, helppoudella ja yksinäisyydellä.

Sosiaalisilla tekijöillä oli suuri vaikutus elämäntyytyväisyyteen. Tyytymättömyyttä lisäsivät ihmissuhdeongelmat ja rakastetuksi tuntemisen puute. Elämäntyytyväisyyttä ovat hyvinvoinnin kokeminen, suotuisa terveyskäyttäytyminen, psyykkinen ja fyysinen terveys sekä masennusriskin väheneminen. Väitöstutkimuksessa viitataan siihen, että elämäntyytymättömyyteen voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi puuttumalla asiaan varhaisessa vaiheessa ja hoitointerventioilla.

Vuonna 1979 syntynyt Teemu Rissanen on kirjoittanut ylioppilaaksi Helsingissä 1998 ja suorittanut lisensiaatin tutkinnon Kuopiossa 2008 sekä nuorisopsykiatrian erikoislääkärin tutkinnon Helsingissä 2014. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä Rissanen on työskennellyt vuodesta 2009 lähtien.

Lue lisää

Sivu päivitetty: 5.2.2016