Hallinto

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on kuntien omistama julkinen organisaatio.

Ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous.

Yhtymäkokouksen alaisena kuntayhtymää johtaa hallitus.

Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunta vastaa laissa sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle määrätyistä tehtävistä siltä osin kuin kunnat ovat antaneet sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon tai ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisen kuntayhtymälle.

Hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä vastaa tarkastuslautakunta.

Ruotsinkielisen väestön palvelujen kehittämiseksi ja yhteensovittamiseksi kuntayhtymässä on kielellisen vähemmistön lautakunta.

Lisäksi yhtymässä on Sosiaalialan osaamiskeskus Verson johtokunta.

 

Päijät-Soten organisaatiokaavio

 

Sivu päivitetty: 10.6.2021