Hallinto

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on kuntien omistama julkinen organisaatio.

Ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat jäsenet.

Valtuuston alaisena kuntayhtymää johtaa hallitus.

Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunta vastaa laissa sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle määrätyistä tehtävistä siltä osin kuin kunnat ovat antaneet sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon tai ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisen kuntayhtymälle.

Hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä vastaa tarkastuslautakunta.

Ruotsinkielisen väestön palvelujen kehittämiseksi ja yhteensovittamiseksi kuntayhtymässä on kielellisen vähemmistön lautakunta.

Lisäksi yhtymässä on Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen ja lääkehuollon liikelaitoksen johtokunta ja Sosiaalialan osaamiskeskus Verson johtokunta.

 

 

 

  1. Hallintosääntö
    Päivitetty: 2017-01-11 07:03:37 - application/pdf
Sivu päivitetty: 28.5.2018