Asiakirjoista perittävät maksut

Lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki) on muutettu lailla 495/2005. Muutoksella on säädetty milloin tiedon antamisesta ei peritä maksua ja minkälaisia maksuja voidaan periä.

Tiedon saanti asiakirjoista on maksutonta kun

  • asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
  • asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi ja jäljennettäväksi
  • sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään sähköpostitse
  • asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvollisuuden piiriin

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta voidaan periä tiedonhaun vaativuuden mukaan porrastettu maksu.

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin hallitus päätti 23.10.2006, että tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu, jonka määrä on 0,20 euroa/sivu.

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään seuraavat kiinteät perusmaksut:

  • normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h) 10 euroa
  • vaativa tiedonhaku (työaika 2-5 h) 20 euroa
  • hyvin vaativa tiedonhaku (työmäärä > 5 h) 30 euroa.

Perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta 0,20 euroa.

Sivu päivitetty: 9.4.2019