Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 19 § Omistajaohjaus

Jäsenkunnilla on neuvottelumenettely, jossa sovitaan kuntayhtymän talouden ja toiminnan suunnittelua ja tavoitteita koskevista periaatteista ottaen huomioon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka sekä palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Jäsenkuntien kuntajohtajista muodostuva työvaliokunta vastaa yhteistoiminnasta. Edellä kerrotun yhteistoiminnan lisäksi työvaliokunta toimii yhtymän toimitusjohtajan toimintaa tukevana elimenä erityisesti yhtymän taloudellisten toimintaedellytysten suunnittelussa.

Suurimman omistajan kaupunginjohtaja/pormestari toimii työvaliokunnan puheenjohtajana ja kokoonkutsujana. Kokouksen asialistan laatii suurimman omistajan osoittama henkilö yhtymän avustuksella. Yhtymän toimitusjohtajalla on kokouksessa puheoikeus ja läsnäolovelvollisuus. Muiden henkilöiden läsnäolosta työvaliokunta päättää erikseen ja tapauskohtaisesti.

Jäsenet

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahti, puheenjohtaja
Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala
Kunnanjohtaja Merja Olenius, Hartola
Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, Heinola
Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola
Kunnanjohtaja Jarkko Salonen, Iitti
Pormestari Markku Koskinen, Kärkölä
Kunnanjohtaja Sam Vuorinen, Myrskylä
Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattila
Kunnanjohtaja Juha Rehula, Pukkila
Kunnanjohtaja Petri Koivula, Padasjoki
Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, Sysmä
Toimitusjohtaja Marina Erhola, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Työvaliokunnan sihteeri hallintojohtaja Veli Penttilä, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

 

Muistiot

Työvaliokunnan muistio 29.9.2021
Liite 1: Työvaliokunnan muistio 25.8.2021
Liite 2: Lahden seudun kuntakokeilun tilannekatsaus
Liite 3: Tilannekatsaus työttömien työllistymisedellytysten tukemisen palveluihin
Liite 4: Henkilöstöstrategia 2021 – 2023

Työvaliokunnan muistio 25.8.2021
Liite 1: Tyovaliokunnan muistio 20.5.2021
Liite 2: Ympäristöterveydenhuollon järjestämisvaihtoehdot
Liite 3: PHHYKYn talousraportti jäsenkunnille tammi-kesäkuu 2021

Työvaliokunnan muistio 20.5.2021
Liite 1: Työvaliokunnan muistio 25.3.2021
Liite 2: Palvelusopimusluonnos 2022 (yleinen versio)

Työvaliokunnan muistio 25.3.2021
Liite 1: Työvaliokunnan muistio 4.2.2021
Liite 2: Hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus
Liite 3: Toimitilahankkeen ajankohtaiskatsaus
Liite 4: Palvelusopimusneuvottelut 2022 hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

 

Työvaliokunnan muistio 4.2.2021
Liite 1: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen vuosille 2022-2025
Liite 2: työryhmät
Liite 3: Työvaliokunnan 18.12.2020 muistio
Liite 4: Työvaliokunnan työjärjestys 13.1.
Liite 5: Työvaliokunnan 4.2.2021 päivitys asialista

 

Työvaliokunnan muistio 18.12.2020

Liite 1: Ajankohtaiset hankinta-asiat

Liite 2: HUS Eteva esiselvitys 19.11.2020

Liite 3: Hykyn loppuraportti

Liite 4: Markku Pekurisen lausunto

Liite 5: Sote-rakenneuudistuksen vapaaehtoinen valmistelu_171220 II

 

Työvaliokunnan muistio 30.10.2020

Liite 1: Työvaliokunnan muistio 7102020

Liite 2: Talousarvio 2021 työvaliokunta Final Antti Niemi

Liite 3: PHHYKY_Omistajastrategia_201020

Liite 4: Phhyky Yhtymäpalvelut FCGn raportti Phhykyn toimitilat

Liite 5: Yhtymäpalvelut PHHYKY_toimitilastrategia versio TVK 30102020

Liite 6 :Yhtymäpalvelut PHHYKY_toimitilat_nykytilan_kuvaus TVK 30102020

 

Työvaliokunnan muistio 7.10.2020

Liite 1: Työvaliokunnan muistio 192020

Liite 2: PHHYKY Muutosohjelman tilannekatsaus

Liite 3:_RV8

Liite 4: Perussopimustarkastelu

Liite 5: Omistajastrategialuonnos

 

Työvaliokunnan muistio 1.9.2020

Liite 1: Työvaliokunnan muistio 2842020

Liite 2: Työvaliokunta 192020 Sote_keskus_Ismo Rautiainen

Liite 3: VALMIS_kuukausiraportti_07_2020

Liite 4: Hytetyön koordinointi_työvaliokunta 192020

 

Työvaliokunnan muistio 9.6.2020

Liite 1: Työvaliokunnan muistio 2842020

Liite 2: SELVI ehdotus 2020

Liite 3: Osavuosikatsaus I_30042020

 

Työvaliokunnan muistio 28.4.2020

Liite 1: Työvaliokunnan muistio 20.2.2020

Liite 2: Muistio työvaliokunta 13.3.2020 

Liite 3: Muistio työvaliokunta COVID-19_19.3.2020

Liite 4: Sote-keskushankinta Työvaliokunta 28.4.2020

Liite 5: TVK Hyte-kärjet ja koordinaatio 28.4.2020

Liite 6: PHHYKY STM-hakemukset Työvaliokunnan esittely 20.4.2020

 

Työvaliokunnan muistio 19.3.2020

Työvaliokunnan muistio 13.3.2020

Työvaliokunnan muistio 20.2.2020

Työvaliokunnan muistio 11.12.2019

Työvaliokunnan muistio 13.11.2019

Liite 1: Muutosohjelma, ohjelmadokumentti

Liite 1a: Muutosohjelma kustannushyötyarvio

Liite 1b: Muutosohjelma, kehityskärkien matriisit

Liite 2: Talousarvio

 

Työvaliokunnan muistio 16.10.2019

Liite 1 Soten rakennusten vuokrien määrittely

Liite 2 Yhteistoimintaneuvottelujen tulos

Liite 3 Osavuosikatsaus II

Liite 4 TA2020 valmistelu

Liite 5 PHHYKY Muutosohjelma – Työvaliokunnan lähetekeskustelu

 

 

Työvaliokunnan muistio 18.9.2019

 

Työvaliokunnan muistio 14.8.2019

Liite 1 Perussopimus

Liite 2 Ensihoitoselvitys lausuntopyyntö

 

Työvaliokunnan muistio 12.6.2019

Liite 1 Osavuosikatsaus I 30042019

Liite 2 talousarvion 2020 lähtökohdat

Liite 3 tukipalveluyhtiöt ja toimitilakehitys

 

 

Työvaliokunnan muistio 8.5.2019

Liite 1a, kuukausiraportti maaliskuu 2019

Liite 1b, jäsenkuntaraportointi maaliskuu 2019

Liite 2, LAPE-akatemia Lahti 24.5.2019

Liite 3, Digipalvelujen ja ictn katsaus TVK 852019, Jouni Peltomaa

Liite 4, Kustannuslaskelmat ja skenaariot kunnittain 1842019 ikääntyneiden palvelut

 

 

 

Työvaliokunnan muistio 10.4.2019

Liite 1. Kuntien omistajaohjauksen kehittäminen sotessa ja seuraavan hallituksen sote_näkymät, Antti Parpo

Liite 2. Sote_valmistelu_2018_2019, Ismo Rautiainen

Liite 3. NHG_Päijät-Häme_Järjestäjän valmistelu_loppuraportti syksy 2018

Liite 4. NHG_Päijät-Häme_Asiakasohjauksen_tietojohtamisen_kehittäminen_Loppuraportti

Liite 5. NHG_Päijät-Häme_ Sote_ ja kasvupalvelujen markkinaselvitys_loppuraportti

Liite 6. Sote- ja maakuntauudistus, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, valmistelun loppuraportti 31.3.2019, Susanna Leimio

Liite 7. Perussopimuskommentit, Paula Ryynänen

Liite 8. RV7 ja Masterplan, Juhani Sand

Liite 9. Työllisyyskatsaus, Mika Forsberg

 

 

Työvaliokunnan muistio 13.3.2019

Liite 1, TA2019

Liite 2, Työvaliokunnan kannanotot

Liite 3, Palveluverkko

Liite 4, Työtoimintapäivät ja asiakkaat 2018-2019

 

 

Työvaliokunnan muistio 13.2.2019

Liite 1 Tilinpäätösennuste 2018, Paula Ryynänen

Liite 2 Työhyvinvointikyselyn tulokset 2018, Erja Saari

Liite 3 Toimenpiteet Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 2019 talousarvion kattamiseksi

Liite 4a BDO:n raportti SOTE- kustannusten kehityksen arviointi, keskeiset havainnot

Liite 4b BDO Oy Lahden kaupunki Sote kustannusylitykset raportti

Liite 5a Selvitys yksityisten palvelutuottajien valvonnasta ikääntyneiden palveluissa, Kimmo Kuosmanen

Liite 5b Muistutukset ja kantelut ikääntyneiden asumispalveluissa 2017-2018, Kimmo Kuosmanen

Liite 5c Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta / sosiaalihuolto perhe- ja sosiaalipalveluissa, Mika Forsberg

Liite 6 Työllisyysasioita koskeva katsaus, Mika Forsberg

 

 

Työvaliokunnan muistio 14.11.2018

Liite 1 Toimitusjohtajan katsaus, Eetu Salunen

Liite 2 PHHYKY talousarvioesitys 2019

Liite 3 Tulkkikeskus, Leila Kankainen

Liite 4 Työtoimintapäivät, viimeisin tilasto

Liite 5 Ensihoidon maksuosuudet

 

 

Työvaliokunnan muistio 17.10.2018

Liite 1  IO-suunnitelma, tarkistettu

Liite 2  Päijät-Hämeen maakunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Liite 3  Työvaliokunta kuntouttava työtoiminta, Mika Forsberg

Liite 4  Osakassopimus_Työterveys Wellamo Oy

 

 

Työvaliokunnan muistio 26.9.2018

Liite 1 palvelusopimusmalli 2019_2692018 tvk

Liite 2 Suunnitelma ja tarveselvitys perusterveydenhuollon vuodeosastopalveluverkon kehittämiseksi 11.9.2018

Liite 3 Osavuosikatsaus 3182018

Liite 4 Kuntaraportointi 20092018

Liite 5 Ensihoitoselvitysyhteenveto ja tilanne 20092018_tarkistettu

Liite 6 Kuntouttava työtoiminta

 

 

Työvaliokunta 15.8.2018

Liikuntaneuvonta Päijät-Hämeessä_tvk 1582018

LAPE_muutosohjelma_Elina Vesterinen_Mika Forsberg_ tvk 1582018

sosiaalinen luotto_Mika Forsberg_tvk 1582018

Työkalu_tiedolla_johtamiseen_tvk 1582018

 

Työvaliokunta 27.4.2018

Liite 1, Tilinpäätösennuste 2018, Salla Terho 27.4.2018

 

Työvaliokunta 14.3.2018

Liite 1 Päijät-Häme IkäAske materiaali_Anu olkkonen nikula

Liite 2 Tilannekatsaus tyollisyysasioissa_1432018_Leila Kankainen

 

Työvaliokunta 24.1.2018

Liite 1, PHHYKY_kkraportti_30112017_maksuosuudet

Liite 2, Raportti_PHHYKY Kuntalaskutuksen oikeellisuus_20180110 Kuntaversio_BDO

Liite 3, Jäsenkuntien laskutus 2018_tiivistetty_Jouni Peltomaa

Liite 4 PHHYKY_ICT_tilanne_Petri Pekkala

muistion liite 1 palvelusopimukset 2018_2019 malli

muistion liite 2 päätösesitys_2019

 

Työvaliokunta 15.11.2017

Liite 1, 15.11.2017: Työllisyydenhoidon kysymykset, Mika Forsbergin esitys

Liite 2, 15.11.2017: Strategia tiivistetty

Liite 3, 15.11.2017:  Talousarvioesitys 2018

Liite 4, 15.11.2017: Peruspalvelujen kuntalaskutus

 

Työvaliokunta 4.10.2017

Liite 4.10.2017: Sote-järjestäjän strategia 2022

 

Työvaliokunta 16.8.2017

Liite 16.8.2017: toimitusjohtaja Eetu Salusen esitys

 

 

Sivu päivitetty: 5.10.2021