Yhtymän johto

Yhtymän toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Hän vastaa kuntayhtymän strategia- ja taloussuunnittelusta sekä kuntayhtymän toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta.

Muutosjohtaja vastaa hyvinvointikuntayhtymän kehittämistoiminnasta ja uudelleenorganisoimisesta sekä esittelee yhtymän uudistamista ja siihen liittyviä toiminnallisia muutoksia koskevat asiat.

Muutosjohtajaa koskevat määräykset ovat voimassa määräaikaisesti kunnes maakunnalliseen uudistukseen liittyvä muutosprosessi on toteutettu tai sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen uudistus on astunut voimaan.

Muutosjohtajan virka on määräaikainen 31.12.2018 saakka ja se on täytetty 30.6.2017 saakka.

Sivu päivitetty: 10.8.2017