Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on sitoutunut laadunhallintaan ja laatujärjestelmän rakentamiseen tähtäävään kehittämistyöhön. Yhtymässä otetaan vuosina 2021-2022 käyttöön arviointikriteeristö, jonka perusteella toimintaa arvioidaan säännöllisesti mm. itsearviointien, sisäisten auditointien ja johdon katselmusten avulla.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelma pohjautuu yhtymän strategiaan, kansallisiin säädöksiin sekä laatua, asiakas- ja potilasturvallisuutta käsitteleviin ohjeisiin ja suosituksiin sekä yhtymän sisäisiin ohjeisiin ja periaatteisiin. Suunnitelma tukee yhtymän työntekijöiden työtä laadukkaan ja turvallisen hoidon ja palvelujen toteutuksessa ja kehittämisessä. Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuustyön tulokset raportoidaan vuosittain laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportissa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelma 2021-2022

Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden osavuosikatsaus 1-4/2021

Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportti 2020

Lisätietoa asiakas- ja potilasturvallisuudesta

 

Sivu päivitetty: 2.6.2021