Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on otettu syksyllä 2018 käyttöön Sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelma, Social and Health Quality Service (SHQS). Laatuohjelman käyttöönottaneessa organisaatiossa sitoudutaan laadunhallintaan ja laatujärjestelmän rakentamiseen tähtäävään kehittämistyöhön.

SHQS-laatuohjelmassa käytettävä arviointikriteeristö on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden arviointitarvetta. Siinä on huomioitu suomalainen lainsäädäntö, valtakunnalliset suositukset sekä hyvä hoitokäytäntö. Kehitystyössä on ollut mukana lukuisia suomalaisia sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita.

Laatujärjestelmän ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa kehittämistyötä ja laadun seurantaa. Laatujärjestelmän ulkoinen auditointi on yksi osa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä järjestettävää arviointia. Muita säännöllisiä arviointimenettelyjä ovat esimerkiksi sisäiset auditoinnit ja itsearvioinnit.

Laadunhallinnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportti 2018

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelma 2019-2020

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän laadunhallinnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden väliraportti 2017

Sivu päivitetty: 29.3.2019