Ammattilaisen työn tukeminen

Perusterveydenhuollon yksikkö tukee ja koordinoi asiakaslähtöisten toimintamallien toteuttamista ja omahoidon tuen työkalujen käyttöä Päijät-Hämeessä. Omahoitoa tukevien palveluiden kehittämiseksi perusterveydenhuollon yksikkö tekee yhteistyötä ammattilaisten kanssa ja järjestää koulutusta tarpeen mukaan. Tavoitteena on turvata tasavertaiset omahoitoa tukevat palvelut kaikille kansalaisille heidän tarpeidensa mukaisesti.

 

Ketjulähettitoiminta

 

Kehittämis- ja tutkimustoiminta

Perusterveydenhuollon yksikkö antaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen alueen moniammatillista kehittämistä toimialla innoittajana, käynnistäjänä ja koordinaattorina perusterveydenhuollossa tehtävälle monialaiselle kehittämistyölle ja tutkimukselle.

 

Alueelliset hoito- ja palveluketjut

Perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi alueellista hoitoketjutyötä. Linkissä on kuvattu vastuut ja tehtävät sekä nykyisten hoitoketjujen päivittämisessä että uusien työstämisessä.

Hoitoketjurunko on yhden sivun (A4) mittainen sisältäen vastuuhenkilön, päivitystiedot, tehtävät perusterveydenhuollossa ennen potilaan lähettämistä, erikoissairaanhoidossa tehtävät toimenpiteet ja mahdolliset linkit laajempaan kokonaisuuteen

Hyväksyt hoitoketjut ovat Terveysportissa ja päivitetyt hoito-ohjeet löytyvät yhtymän sivuilta.

Tuemme uusien tai päivitettävien hoitoketjujen käynnistämistä, arviointia ja toimeenpanoa 2-3 kertaa vuodessa järjestettävissä yhteistyöfoorumeissa.

 

Hanketoiminta

Osallistumme Väli-Suomen Kaste-hankkeisiin:

Potilas kuljettajan paikalle, Potku 2, 2012–2014.

Parempi Arki, 2015–2017.

 

Kehittäjien verkosto

Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon kehittäjien verkosto tukee alueellista kehittämistyötä ja osallistuu valtakunnalliseen kehittämisverkostotyöhön.

 

Perusterveydenhuollon tutkimus

Perusterveydenhuollon yksikkö tukee ja ohjaa alueellista perusterveydenhuollon tutkimusta sekä osallistuu Väli-Suomen tutkijaterveyskeskusverkoston työhön.

 

Koulutus
 • Kehittäjäkoulutus
 • Koulutusmateriaalit
 • Lääkärikoulutus ja ohjaajatoiminta
  • Juniormeeting
  • Kesäakatemia

 

Moniammatillisen koulutuksen tukeminen ja henkilöstötarpeen ennakointi
 • koulutusmenetelmien kehittäminen ja sisältöjen ideointi yhteistyötahojen kanssa
 • voimavaroina asiantuntijalääkäri, jonka 50 %:n palkkakulut kerätään alueen terveyskeskusten evokoulutusrahoista ja korvataan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksiköstä (PETE:stä)
 • lääkäreiden jatkokoulutuksen alueellinen koordinointi, kehittäminen ja tuki
 • säännölliset terveyskeskusten johdon, kouluttajien verkoston ja koulutettavien tapaamiset sekä nuorten lääkäreiden yhteistyötapaamiset
 • yhteistyö terveyskeskusten nimeämien koulutusvastaavien kanssa
 • Rohtovastaavien ja -työpaja-menetelmien alueellinen tuki (asiantuntijalääkäri = Rohto-aluevastaava)
 • nuorten lääkäreiden koulutusputki ja erilaiset rekrytointitilaisuudet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivu päivitetty: 20.9.2016