Asukkaiden omahoidon tukeminen

Päijät-Hämeen asukkailla on käytössään alueellisia omahoitoa tukevia toimintamalleja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Perusterveydenhuollon yksikkö tukee ja koordinoi asiakaslähtöisten palveluiden toteuttamista ja saatavuutta koko alueella. Tavoitteena on turvata tasavertaiset omahoitoa tukevat palvelut kaikille riippumatta asuinkunnasta. Terveydenhuollon palveluista voi antaa palautetta: palveluvaaka.fi 

Oman hoitosi tueksi

Sivu päivitetty: 20.9.2016