Järjestämissuunnitelma 2014 – 2017

Järjestämissuunnitelma toimii perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon alueellisen yhteistyön ja palvelussopimusneuvottelujen pohjana.

Järjestämissuunnitelman hyväksyy valtuusto. Vuosittain päivitetään kuntakortit ja tavoitetaulukko.

Perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi järjestämissuunnitelmatyötä, joka perustuu Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman lainsäädäntöön (Terveydenhuoltolaki § 34 ja asetus) sekä Kuntaliiton ohjeisiin järjestämissuunnitelman laatimisesta.

Järjestämissuunnittelutyöryhmään kuuluu kuntien tilaajajohtajat sekä perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon palveluntuottajaorganisaatioiden ylin johto. Lisäksi työryhmässä on edustajia sosiaalialan kehittämiskeskus Versosta, yhtymähallinnosta, työterveyshuollosta ja ympäristöterveydenhuollosta.

Yhteistyöneuvottelut

Perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi perusterveydenhuollon, kunnallisen työterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon välillä 2-4 kertaa vuodessa pidettäviä yhteistyöneuvotteluja. Yhteistyöneuvottelun aiheita voi ehdottaa kaikki neuvotteluun osallistuvat tahot.

Yhteistyöneuvottelut tänä vuonna 22.1.2016 ja 13.5.2016.

Sivu päivitetty: 20.9.2016