Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitus hyväksyi 29.6.2018 ’’Päijät-Hämeen julkisen sote-tuottajan suunnitelman’’, joka keskittyy pelkästään julkisen organisaation omistamien tuotantoyksiköiden kehittämiseen. Tarkastelussa ovat asiakaspalvelut, kliiniset tukipalvelut ja muut tukipalvelut. Arvioimme myös sidosyksikköasemassa olevia osakkuusyhtiöitä. Suunnitelmaa voidaan toteuttaa sekä nykyisen että mahdollisen uuden sote-lainsäädännön pohjalta.

Suunnitelmaa on valmisteltu hyvinvointiyhtymän, Päijät-Hämeen uuden maakunnan valmisteluorganisaation ja Heinolan kaupungin edustajien yhteistyönä. Luonnoksia on käsitelty kahdessa viranhaltijatyöpajassa, hallituksen seminaarissa sekä yhteistyötoimikunnan kokouksessa. Lisäksi toteutettiin henkilöstökysely.

Suunnitelmassa on keskeiseksi tavoitteeksi asetettu kaiken tuotannon kannattavuus muuttuvassa toimintaympäristössä. Kilpailu sote-tuottajien kesken on merkittävä muutos aiempaan. Yksityiset yritykset ovat tulleet mukaan verorahoitteisille markkinoille ja myös julkiset tuottajat kilpailevat entistä enemmän keskenään. Kansalaiset tai vahvat järjestäjät voivat myös yhä useammin valita palveluita koko maan tarjonnasta.

Yhtymän kannattaa kehittää omaa tuotantoaan, jotta sillä on jatkossakin edellytykset hoitaa lakisääteiset velvoitteensa ja olla kiinnostava asiakaspalveluiden tuottaja avoimessa kilpailussa. Jatkamme siis jatkuvan kehittymisen kulttuuria, jossa olemme hyviä.

Päijät-Hämeen julkisen tuottajan suunnitelmaan voi tutustua tästä.

 

Sivu päivitetty: 24.9.2018