Kehittämisen ja terveyden edistämisen tulosalue

Kehittämisen ja terveyden edistämisen tulosalueen tehtävänä on turvata kaikille yhtymän asiakkaille hyvät palvelut ja erinomainen asiakaskokemus. Käytännössä tulosalueemme toimii tukipalveluyksikkönä  kaikille toimialoille. Yhtymän sisällä tarjottavien palvelujen lisäksi tulosalueemme tukee maakunnallista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Tulosalue muodostuu tulosyksiköistä, jotka ovat:

  • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tulosyksikkö,
  • Kliinisen osaamisen tuen yksikkö,
  • Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden tulosyksikkö ja
  • Sähköisten palvelujen koordinaatioyksikkö

Ryhmäkuva kehittämisen ja terveyden edistämisen tulosalueen henkilöstöstä

Tulosalueellamme organisaatiorakenne on matala mahdollistaen ketterät palvelut.

Tavoitteemme on palvella toimijoita jouhevasti ja innovatiivisesti. Mahdollistamme näin omalta osaltamme yhtymän hyvän menestyksen, toimeenpano- ja uudistumiskyvyn.

Sivu päivitetty: 19.2.2018