Ehkäisevän työn seudullinen koordinaatio

Päijät-Hämeen ehkäisevän työn (ehkäisevä päihdetyö, edistävä mielenterveystyö, pelihaittojen sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy) seutukoordinaation tavoitteena on tarjota asiantuntijatukea alueen toimijoille ehkäisevän työn toteuttamisessa ja kehittämisessä. Tavoitteena on myös välittää ajankohtaista tietoa ja osaamista toimijoiden käyttöön, tukea alueen sisäistä ja toimijoiden välistä verkostoitumista sekä toimia asiantuntijana eri foorumeissa.

Verkostot ja yhteistyö

 

Sivu päivitetty: 17.3.2020