Ehkäisevän työn seudullinen koordinaatio

Päijät-Hämeen ehkäisevän työn (ehkäisevä päihdetyö, edistävä mielenterveystyö, pelihaittojen sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy) seutukoordinaation tavoitteena on tarjota asiantuntijatukea alueen toimijoille ehkäisevän työn toteuttamisessa ja kehittämisessä. Tavoitteena on myös välittää ajankohtaista tietoa ja osaamista toimijoiden käyttöön, tukea alueen sisäistä ja toimijoiden välistä verkostoitumista sekä toimia asiantuntijana eri foorumeissa.

Verkostot ja yhteistyö
Toimintasuunnitelmat

Päijät-Hämeen ehkäisevän työn toimintasuunnitelma 2021-2025

Toimintakertomukset

Päijät-Hämeen ehkäisevän työn toimintakertomus 2017-2021

Arki terveeksi – mieli hyväksi, Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön toimintakertomus 2019

Tavoitteena turvallisuus, Päijät-Hämeen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintakertomus 2019

Sivu päivitetty: 14.12.2021