Raportit

 

Työpaperit

Leimio, Susanna (2020) Mini-interventio arjessa näkyväksi. Mini-intervention kirjaamisen kehittäminen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä vuosina 2018-2019. Verson työpapereita 1/2020

Keskikylä, Sanna (2020) Terveyssosiaalityön selvitys Päijät-Hämeessä. Selvitystyön raportti ja kehittämissuunnitelma. Verson työpapereita 2/2020

Sivu päivitetty: 17.3.2020