HeVa -hanke on lokakuussa 2020 aloittanut alueellinen vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) hanke. Hanke on yksi STM erillisrahoitteisia hankekeita, jota STM ja THL ohjaavat. Tavoitteena on luoda koko maata koskevat periaatteet ja toimintatavat vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin käytännön toteutusta varten. Valtakunnallisella hankkeella vahvistetaan vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia siten, että apua ja tukea on saatavissa joustavasti elämän eri tilanteisiin ja tarpeisiin kullekin henkilölle parhaiten sopivalla toteutustavalla. Malli tiivistetään hallituksen esityksen muotoon.

HeVa -hanke sijoittuu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueelle vammaispalvelujen tulosyksikköön. Sitä hallinnoi Sosiaalialan osaamiskeskus Verso tiiviissä yhteistyössä PHHYKY:n vammaispalvelujen kanssa. Hankkeeseen on palkattu kolme hanketyöntekijää ja hankkeen omavastuuta (20 %) kerätään vammaispalvelujen henkilöstön työpanossiirtoina. Valtionrahoitusta myönnettiin yhteensä 395 000 €.
HeVa -hankkeen tavoitteena on asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisten toimintojen ja palvelujen järjestämiseen liittyvien edesauttavien tekijöiden ja esteiden (toimintakulttuuri, prosessit, tietotarpeet, lainsäädäntö, resurssit, eri tahojen intressien yhteensovittaminen) paikantaminen ja tarvittaessa ratkaisujen löytäminen.

Hankkeen osatavoitteet:
  1. Asiakkaiden osallisuuden lisääntyminen omassa asiassaan sekä laajemmin kehittämistyössä
  2. Henkilöstön osaamisen lisääntyminen (asiakkaiden osallisuus, tuettu päätöksenteko, rohkeus kokeilla, tiedon visualisointi)
  3. Tiedon tuottaminen alueen asiakkaiden tarpeista, valinnanmahdollisuuksista ja esteistä. (alueverkostot, yksilöcaset, järjestelmäpilotointi PSOP/HB)

Hankkeessa on kolme työpakettia: Asiakkaiden kanssa tehtävä työ, alueellinen verkostotyö sekä valtakunnallinen yhteistyö.

Kaikki työpaketit linkittyvät tiiviisti yhteen siten, että asiakastyöstä tuotetaan tietoa, jota jalostetaan alueellisessa verkostossa ja edelleen valtakunnallisessa työssä. Valtakunnallisesta työstä nousee myös teemoja ja aiheita, mitä tarkastellaan asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä ja myös alueellisesta, monialaisesta näkökulmasta alueellisissa verkostoissa.

Hankkeen esittelydiat
Hankkeen loppuraportti

 

Uutiskirjeet

Heva uutiskirje marraskuu 2021

Heva uutiskirje kesäkuu 2021

HeVa uutiskirje huhtikuu 2021

HeVa uutiskirje 2020

 

Sivu päivitetty: 22.11.2021