Neljän tuulen hanke eli 4Winds (4W)

Neljä tuulta – integroiva toimintamalli ehkäisevään työhön Päihteet, mielenterveys, rahapelihaitat ja lähisuhdeväkivalta Pilotti Päijät-Hämeessä.

Neljän tuulen hanke on kolmivuotinen hanke (1.2.2017-31.10.2019), jonka keskiössä Neljän tuulen ilmiöiden integroiva työ. Hankkeen rahoittaa STM/THL Terveyden edistämisen määrärahasta. Hankkeen päämääränä on, että ehkäisevää työtä tehdään tulevaisuudessa

  • systemaattisesti,
  • kustannustehokkaasti,
  • laadukkaasti ja
  • vuorovaikutteisesti

eri toimintaympäristöissä siten, että päihteistä ja rahapelaamisesta aiheutuvat haitat sekä lähisuhdeväkivalta vähenevät ja psyykkinen terveys lisääntyy, ja että korjaavan työn kustannukset pienenevät ja väestön hyvinvointi lisääntyy.

Hankkeessa tavoitteena on tehostaa ja systematisoida ehkäisevää työtä monialaisena toimintana muuttuvissa palvelurakenteissa. Hankkeessa mallinnetaan, kokeillaan ja kuvataan eri toimijoiden yhteistyönä kehitettävää Neljän tuulen ehkäisevän työn toimintaa. Hankkeen jälkeen toimintamalli on valmis valtakunnalliseen levitykseen

Hankkeessa keskeisenä tehtävänä on em. asiakastyön toimintamallin kehittäminen, jossa otetaan huomioon niin sanottujen Neljän tuulen ongelmien yhtäaikaisuus. Hanketyön kautta vahvistetaan ammattilaisten osaamista, tuetaan asiakastyöhön liittyvää muutosjohtamista sekä tehdään näkyväksi rakenteellinen työ.

 

Sivu päivitetty: 30.11.2017