Osatyökykyisille Kestävää kasvua ja työtä Pähee 2.0 -hanke

Pähee 2.0 on Suomen Rakennerahasto-ohjelman -Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, ESR- hanke vuosille 2019-2020. Hanke toimii Päijät-Hämeen alueella ja sitä hallinnoi Sosiaalialan osaamiskeskus Verso. Pähee 2.0 -hankkeen kohderyhmänä ovat työelämän ulkopuolella olevat osatyökykyiset työikäiset henkilöt, joiden työ-ja toimintakykyä pyritään parantamaan.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on osatyökykyisten työllistymisen ja osallisuuden edistäminen kokeilemalla ja ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja.

Hyvinvointiyhtymän työpajatoimintaa kehitetään yhteiskehittämisen keinoin niin, että sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan palvelutarjonta monipuolistuu. Työhönvalmennuksen tueksi alueella pilotoidaan IPS-mallia, johon koulutetaan työhönvalmennusta toteuttavaa henkilöstöä ja työhönvalmennuksen asiakkaita.

Lisäksi kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntouksen palveluissa kokeillaan vertaisvalmentaja-mallia nykyisten palveluiden rinnalle monipuolistamaan ja tukemaan osallisuuden ja työllistymisen edistämistä. Vertaisvalmentajatoiminnan pilotoinnin tueksi järjestetään koulutuskokonaisuus henkilöstölle ja pilottiin osallistuville asiakkaille. Hanke tukee työpajatoiminnan ja työtoiminnan toimintakulttuurin muutosta järjestämällä henkilöstölle koulutusta.

Toisena tavoitteena on luoda maakunnallisia yhteistyörakenteita eri toimialat ylittäen. Hankkeessa mallinnetaan osatyökykyisen asiakkaan asiakasprosessi hyödyntäen moniammatillista tiimiä.

Hankkeen aikana kootaan Päijät-Hämeen alueella koulutettujen työkykykoordinaattoreiden verkosto ja koordinoidaan verkoston toimintaa. Pähee 2.0 edistää yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa osatyökykyisten työ- ja toimintakyvyn arvioinnin kehittämistyötä. Tarkoituksena on koulutuksen avulla lisätä perusterveydenhuollon lääkäreiden osaamista työ- ja toimintakykyarvointien laatimisessa.

 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Päivi Kaukovuo-Nykänen

paivi.kaukovuo-nykanen (a) phhyky.fi

+35844 7297991

Facebook: @pahee2.0               Twitter: @Pahee_2                    Instagram: @pahee2

 

Monialainen palvelupolkutyö

Toteutimme Pähee 2.0 -hankkeessa neljän kerran monialaisen palvelupolkutyöpajan. Työpajassa  tarkasteltiin osatyökykyisten asiakasprofiileja, palveluja, pavlelupotlkuja, nostettiin esiin ongelmia palvleupolulla ja ratkaistiin niitä yhdessä ideoimalla. Työpajassa oli mukana noin 30 asiantuntijaa eri organisaatioista (Phhykyn palvelut, TE-toimisto, Ely-keskus, Kela, nuorisopalvelut, eri järjestöt)

Työpajan tuotos

 

Osatyökykyisen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin koulutus

Hanke toteuttaa syksyllä 2020 koulutuksen, jonka tarkoituksen on vahvistaa osatyökykyisen asiakkaan työ- ja toimintakyvyn havainnoimisesta, arvioimisesta ja dokumentoinnista. Koulutusprosessit ovat kohdennettu teille kaikille Päijät-Hämeessä osatyökykyisten asiakkaiden verkostoissa työskenteleville.

Koulutus -esite Syksy 2020

 

Uutiskirjeet

Huhtikuu 2020

Sivu päivitetty: 20.4.2020