PRO SOS -hanke

Euroopan sosiaalirahaston ja maakunnan rahoittamassa PRO SOS – hankkeessa pyritään edistämään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden hyvinvointia ja kehittämään uudenlaisia ja vaikuttavia sosiaalityön työkaluja tähän tarkoitukseen. Tavoitteena on varmistaa asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö uudistuvissa rakenteissa.

Päijät-Hämeessä hankkeen alueellisena painopisteenä on sosiaalisen kuntoutuksen mallintaminen sekä kokemusohjaajatoiminnan pilotointi ja mallinnus aikuissosiaalityön työvälineeksi. Kokemusohjauksen avulla voidaan tukea erityistä tukea tarvitsevien päihde- ja mielenterveyskuntoutujien arjen sujumista.  Hankkeen tuloksena syntyy kokemusohjaajatoiminnan mallin lisäksi malli ja rakenne sosiaalisen kuntoutuksen tarpeen tunnistamiseen, koonti erilaisista käytössä olevista työmuodoista sekä työkalut työmuotojen vaikuttavuuden arviointiin. Näiden edellä mainittujen tavoitteiden johdosta, haavoittuvimmassa asemassa olevat asiakkaat saavat palveluja varhaisemmassa vaiheessa, suunnitelmallisemmin ja voivat halutessaan saada tukea myös vertaisiltaan

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017–31.12.2018. Lisätietoja projektikoordinaattori Tiina Hämäläinen.

PRO SOS -hankkeen valtakunnalliset sivut

Sivu päivitetty: 25.3.2019