Tuetusti työhön ja osallisuuteen (TTO) on STM:n erillisrahoittama, Tykyohjelmaa toteuttava, hanke. Hanke sai 1,1 miljoonan euron rahoituksen, jolla palkataan 4-5 työntekijää. Hankkeessa Päijät-Hämeen alueelle luodaan, tehdään näkyväksi ja otetaan käyttöön, arvioitu ja eri osapuolten näkökulmasta toimiva, työkyvyn tuen toimintamalli. Toimintamalli koostuu perustason sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen lisäämisestä työkyvyn ylläpitoon sekä sen menettämisen riskissä olevien työ- ja toimintakyvyn arviointiin, hankkeessa valitun ja pilotoidun työ- ja toimintakyvyn arviointimittarin käytönottoon ja työkyvyn tuen paikallisen palvelujärjestelmän hallitsemiseen. Toimintamalli sisältää myös jalkautuvan työ- ja toimintakyvyn arviointitiimin hankkeessa mallinnettavan ja käyttöönotettavan toiminnan sekä eri toimijoiden roolin selkeyttämisen asiakkaan näkökulmasta ja asiakkaan jatkopolkujen rakentamiseen liittyvän yhteistyön muiden työllisyys ja oppilaitostoimijoiden kanssa. Tiimi saa tarvittaessa konsultaatioapua erikoissairaanhoidosta (mm. Kuntoutustutkimusyksiköltä). Tämän toimintakokonaisuuden osalta tehdään tiivistä yhteistyötä tulevaisuuden sote-keskusten kanssa, sillä perustason työntekijät toimivat siellä ja myös jalkautuva työ- ja toimintakyvyn arvioititiimi, tarjoaa tarvittaessa konsultaatioapua sote-keskusasiakkaiden tuen, hoidon ja kuntoutuksen tarpeiden selvittämiseen ja työkyvyn tuen suunnitelman laatimiseen. Toimintamalliin rakennetaan yhdessä asiakkaiden kanssa selkeä asiakkaan palvelupolku ja kuvataan asiakasvastaavan rooli palvelupolulla. Asiakasvastaava voi olla mm. sosiaalihuoltolain mukainen asiakkaan omatyöntekijä, työhönvalmentaja, terveydenhuollon edustaja tai muu ammattilainen, jonka asiantuntijuus on palvelujen toteutumisen ja asiakkaan tuen tarpeiden näkökulmasta keskeinen. Eri organisaatioiden edustajat voivat toimia myös tiiminä yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaiden asioiden edistämiseksi.

Hankkeessa laajennetaan lisäksi Pähee OTE ja Pähee 2.0 hankkeissa vammaispalveluissa käyttöönotettua tuetun työllistämisen toimintamallia myös kuntouttavaan työtoimintaan, mallinnetaan avotyötä vammaispalveluissa ja selkiytetään sosiaalihuollon rooli työllisyyspalveluissa suhteessa muihin työllisyystoimijoihin. Hankkeen tuloksena asiakkaan rooli oman työ- ja toimintakykynsä asiantuntijana ja ylläpitäjänä vahvistuu, sote-keskuksessa toimivien ammattilaisten osaaminen työ- ja toimintakykyyn liittyvissä asioissa on kasvanut ja heillä on tarvittaessa käytössään jalkautuvan arviointitiimin asiantuntijuus. Yhteistyö mm. Kuntakokeilun, TE-toimiston ja Kelan kanssa on mallinnettu. Alueellinen työkyvyn tuen toimintamalli on kuvattu Innokylään ja käytössä. Tuetun työllistymisen toimintamallin käyttöä on laajennettu ja alihankintamalli on kuvattu Innokylässä ja käytössä. Työllisyyden tuen mahdollisuudet pienessä kunnassa on kuvattu. Hankkeen vaikutuksesta asiakas saa oikea-aikaista ja asiantuntevaa apua ja tukea työkyvyn ylläpitämiseen ja/tai sen palauttamiseen ja mahdollisuuksia osittaisen työkykynsä käyttämiseen ja työelämäosallisuuteen. Hankkeessa sitoudutaan tuottamaan arviointi ym. tietoa THL:n ja TTL:n ohjeistusten mukaan.

 

Uutiskirje huhtikuu 2021

Sivu päivitetty: 13.4.2021