Sosiaaliasiamies

Maksutonta palvelua sitä tarvitseville

Sosiaaliasiamiespalvelussa ovat mukana kaikki Päijät-Hämeen ja itäisen Uudenmaan kunnat. Sosiaaliasiamiestyö perustuu Lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, jonka mukaan jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Myös useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiespalvelun piiriin kuuluu kunnallisten palveluntuottajien lisäksi myös yksityiset sosiaalihuollon yksiköt. Sosiaaliasiamiespalvelu on kuntalaiselle maksuton.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on
 • neuvoa asiakkaista asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • avustaa muistutuksen teossa
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 • toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä, ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle
Mitä tehdä, jos on tyytymätön saamaansa palveluun?
 • Suora palaute työntekijälle tai hänen esimiehelle voi ratkaista ongelman nopeasti
 • Palaute kirjallisesti asiakaspalautejärjestelmiin tai vastaus asiakastyytyväisyyskyselyyn kannattaa
 • Yhteydenotto sosiaaliasiamieheen, joka neuvoo ja sovittelee
 • Kirjallisilla menettelyillä asia eteenpäin:

Muistutus
Kokemastaan huonosta kohtelusta voi tehdä kirjallisen muistutuksen.

Kantelut
Toiminnasta voi kannella joko aluehallintovirastoon tai eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelu tehdään kirjallisesti joko vapaamuotoisesti tai viranomaisen lomakkeella

Hallintokantelu

Päätöksen muutoksenhakumenettely
Palveluista tai etuuksista annetuista päätöksistä voi valittaa päätöksen mukana

Lisäksi sinulla on oikeus tarkastaa ja esittää korjattavaksi tai poistettavaksi virheellisiä tietoja sinusta tai huollettavastasi tehtyihin asiakirjoihin

Rekisteritarkastus

Rekisterikorjaus

 1. Asiakaslain mukainen muistutuslomake
  Päivitetty: 2018-03-28 09:57:44 - application/msword
 2. Avin hallintokantelu
  Päivitetty: 2016-05-13 09:01:30 - application/msword
 3. Rekisterikorjaus
  Päivitetty: 2016-05-13 09:01:50 - application/pdf
 4. Rekisteritarkastus
  Päivitetty: 2016-05-13 09:01:51 - application/pdf
 5. Selvitys toiminnasta Aavassa
  Päivitetty: 2016-05-13 09:13:50 - application/pdf
 6. Selvitys toiminnasta Askolassa
  Päivitetty: 2016-05-13 09:13:51 - application/pdf
 7. Selvitys toiminnasta Loviisassa ja Lapinjärvellä
  Päivitetty: 2016-05-13 09:13:52 - application/pdf
 8. Selvitys toiminnasta Oivassa
  Päivitetty: 2016-05-13 09:13:53 - application/pdf
 9. Selvitys toiminnasta Porvoossa
  Päivitetty: 2016-05-13 09:13:54 - application/pdf
 10. Selvitys toiminnasta Heinolassa
  Päivitetty: 2016-05-13 09:13:55 - application/pdf
 11. Selvitys toiminnasta Lahdessa
  Päivitetty: 2016-05-13 09:13:56 - application/pdf
 12. Selvitys toiminnasta Sipoossa
  Päivitetty: 2016-05-13 09:13:57 - application/pdf
Sivu päivitetty: 28.3.2018