Sosiaalihuollon tutkimus ja kehittäminen

 

Aikuissosiaalityön verkosto

Verkosto jatkaa aikuissosiaalityön Kaste- hankkeiden (SOS –hankkeet) jälkeen alueen aikuissosiaalityön kysymysten pohdintaa. Keskusteluissa on mm. muuttuva lainsäädäntö ja sen vaikutukset aikuissosiaalityön sisältöön ja työn tekemisen tapaan. Verkoston yhteyshenkilönä toimii Kirsi Kuusinen-James.

Vammaistyön verkosto

Alueen vammaistyön verkosto on toiminut jo useamman vuoden kooten yhteen alueen kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla toimivia työntekijöitä sekä järjestötoimijoita. Verkostossa käsitellään muun muassa vammaispalveluihin liittyviä lainsäädäntömuutoksia ja niiden soveltamista omissa työtehtävissä. Verkostossa on suunniteltu myös koulutustilaisuuksia ja aihealueeseen liittyviä hankkeita.  Verkoston yhteyshenkilönä toimii Kirsi Kuusinen-James.

Terveyssosiaalityön verkosto

Terveyssosiaalityön verkosto on käynnistynyt vuoden 2015 lopussa tarpeesta peilata omaa toimintaa kollegojen työhön ja työkäytöntöihin, koska useat terveyssosiaalityössä toimivat ovat ainoita oman ammattikuntansa edustajia. Verkostossa keskustellaan työn sisällöstä muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon integroitumisen prosessissa. Verkoston yhteyshenkilönä toimii Kirsi Kuusinen-James.

Vanhustyön johdon verkosto

Verkosto on kokoontunut jo muutaman vuoden ajan jakamaan uusia toimintakäytäntöjä ja keskustelemaan eri toimijoiden suunnitelmista palvelurakenteiden ja palveluiden kehittämiseksi.  Verkostossa on suunniteltu myös koulutustilaisuuksia ja aihealueeseen liittyviä hankkeita. Verkoston yhteyshenkilönä toimii Kirsi Kuusinen-James.

Kehittämisprosessit

Sivu päivitetty: 9.9.2016