Aamu- ja päiväkahvit

 

Sosiaaliasiamiesten aamukahvit

12.2.2021 diat/Perusoikeuksien rajoittaminen koronapandemian aikana

26.3.2021 diat/Lastensuojelun sijaishuolto

16.4.2021 diat/Omatyöntekijyys ja asiakassuunnitelmat

21.5.2021 diat/Vammaispalvelut

24.9.2021 diat/Palvelutarpeen arviointi

15.10.2021 diat/Palvelujen myöntäminen ja aloittaminen

 

Seminaarit

 

Emotionaalisesti taitava sosiaalityöntekijä -hankkeen materiaali 

Emotionaalisesti taitava sosiaalityöntekijä-hankkeeseen osallistui sosiaalityöntekijöitä kolmesta Itä-Uudenmaan kunnastaVerkostoprosessissa tarkasteltiin professori Karen Healyn mallia tunteiden säätelyyn asiakkaan kohtaamisessa ja kokeilimme mallia paikallisesti. 

Miten sosiaalityöntekijä voi osaltaan kehittää tunteet huomioiviainhimillisiä ja voimaannuttavia kohtaamisen käytäntöjä sekä asiakkaansa että oman itsensä parhaaksi?

Emotionaalisesti taitava sosiaalityöntekijä oli seuraavien tahojen välinen yhteistyöhanke: Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC), Sosiaalialan osaamiskeskus Verso sekä PorvooSipoo ja Loviisa. Hanketta tuki Työsuojelurahasto.  

Päätösseminaari – slutseminarin materiaalit 

Hankkeen julkaisu löydät täältä: Linkki

 

Vahva, toimiva ja näkyvä omatyöntekijyys -sosiaalityön kehittämisseminaari 23.11.2020

Seminaarissa esitettii syksyn kehittämistyössä tuotettua tietoa omatyöntekijyydestä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä. Seminaariin osallistui 186 asiantuntijaa yhtymän eri toimialoilta ja yksiköistä sekä ulkopulelta.

Seminaarin materiaalit:

 

Dokumentaatiokoulutuksen 27.2.2020

Materiaalit: Laadukas kirjaaminen  ja dokumentointi

 

Tomintamallit

 

Neljän tuulen toimintamalli

Neljän tuulen toimintamalli on integroiva, yhdistävä, lähestymistapa päihde-, mielenterveys-, rahapeli- ja lähisuhdeväkivaltaongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja tukeen. Toimintamallin kehittämiseen tähdännyt Neljän tuulen hanke (2017-2019) on päättynyt, mutta toiminta jatkuu koordinoituna ehkäisevänä työssä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toiminta-alueella.

Neljä tuulta on

Asiakkaan asialla: Neljän tuulen työn keskiössä on aina asiakkaan kokonaisvaltainen ja arvostava kohtaaminen.
Laadun merkki: Ehkäisevää työtä tehdään tulevaisuudessa systemaattisesti, kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja vuorovaikutteisesti niin, että päihteistä ja rahapelaamisesta aiheutuvat haitat sekä lähisuhdeväkivalta vähenevät ja psyykkinen terveys lisääntyy, ja että korjaavan työn kustannukset pienenevät ja väestön hyvinvointi lisääntyy.
Malli: Toimintamalli kokonaisvaltaiseen päihde-, mielenterveys-, rahapelaamis- ja väkivaltatyöhön, joka tekee näkyväksi ja tukee varhaista tunnistamista sekä tarjoaa keinoja ehkäisevän työn tehostamiseen.

Neljä tuulta on myös oikeus, keino ja valinta

Asiakkaan oikeus: Oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi. Valtiovallan velvollisuus on turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut (Perustuslaki, 19 §).
Työntekijän keino: Laadukkaat ja toimivat työvälineet sekä mahdollisuus oman työn näkyväksi tekemiseen. Lupa vahvistaa osaamista ja tehdä monialaista työtä yhdessä toisten toimialojen kanssa.
Päättäjän valinta: Velvollisuus valita paras mahdollinen, oikeaan tietoon perustuva, toimintatapa käyttäessään päätöksentekijän valtaa niin inhimillisen kärsimyksen kuin kustannusten kasvun ehkäisemiseksi.

Neljän tuulen käsikirja

Neljän tuulen ydin -esite

Hankkeen loppuraportti

Lue lisää hankkeesta Innokylässä: Linkki

 

Osaamiskeskusten johtajat viestivät

Osaamiskeskusjohtajien kannanotto sosiaalihuollon tiedonhallinta ja digitalisointi 3.4.2019

 

Sivu päivitetty: 18.10.2021