Sosiaalityön kehittämisverkosto ja Tiekartta

Sosiaalityön kehittämistyötä toteutetaan Päijät-Hämeessä suunnitelmallisena toimintana. Verso on mukana Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän koordinoimassa sosiaalityön kehittämisrakenteessa.

Sosiaalityön kehittämisen rakenne

Sosiaalityön kehittämistä ohjaa ohjausryhmä, yhteiset teemat ja yhdessä laadittu Sosiaalityön Tiekartta 2025

Sosiaalityön kehittämisen Tiekartta 2025 -tiedote 8/20

 

Sosiaalityön tiekartta -kehittämisseminaarit:

 

Omatyöntekijyyden kehittäminen

Sosiaalityön kehittämisen Tiekartta 2025 -suunnitelmaan liittyen hyvinvointiyhtymässä alkoi omatyöntekijyyden kehittäminen Verson vetämämä elokuussa 2020. Kokeilevan kehittämisen tarkoituksena oli selkeyttää omatyöntekijyyttä ja kuvata sitä näkyväksi. Tavoitteena on vahva, toimiva ja näkyvä omatyöntekijyys. Siihen pääsemiseksi tarvitaan:

Yhteistä keskustelua ja näkökulmien peilausta
Näkyväksi tekemistä, viestintää ja omatyöntekijän roolin selkeyttämistä itselle ja yhteistyökumppaneille
Tiedon ja käytäntöjen jakamista sekä yhdessä jalostamista

Tiedote omatyöntekijyyden kehittämisen etenemisestä 10/2020

 

Terveyssosiaalityön kehittäminen

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä toteutettiin terveyssosiaalityön selvitys Verson koordinoimana (ks. julkaisut). Selvitystyö alkoi lokakuussa 2019 ja päättyi helmikuussa 2020. Selvitystyön tavoitteena oli etsiä ratkaisua terveyssosiaalityöhön liittyviin kehittämisen tarpeisiin: sirpaleinen organisoituminen, kokonaisuuden johtamisen puute, sisällöllisen kehittämistyön ja sisältöjen näkyväksi tekemisen tarve, erilaiset tehtävärakenneratkaisut, työnjako ja vastuut/oikeudet asiakasohjauksen sekä case manager-toiminnan kanssa.

Terveyssosiaalityön selvitystyö nosti esiin kolme painopistettä kehittämiselle:

    • terveyssosiaalityö organisoituminen yhteen ja työn sisäinen kehittäminen
    • monialainen palvelujen ja palvelupolkujen yhteiskehittäminen
    • monialaisen yhdessä tekemisen vahvistaminen

Terveyssosiaalityön kehittämistyö aloitettiin sisäisestä kehittämisestä ja yhteen organisoitumisen suunnittelusta syksyllä 2020. Tähän mennessä on tehty organisoitumisen ideapaperi, osaamisen kuvaus ja asiakasprofilointi sekä aloitettu palvelupaketointityö.

Sivu päivitetty: 6.9.2021