Sosiaalialan osaamiskeskus Verso kehittää ja ylläpitää sosiaalialan ammattilaisten osaamista ja yhteistyötä Päijät-Hämeessä ja itäisellä Uudellamaalla.

Sosiaalialan osaamiskeskukset muodostavat koko maan kattavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan alueellisen verkoston. Osaamiskeskukset ovat sosiaalialan osaajia, tiedontuottajia, kehittäjiä sekä vaikuttajia. Sosiaalialan osaamiskeskuksia on 11 ja kunkin osaamiskeskuksen toimialueeseen kuuluu 1-4 maakuntaa. Ruotsinkieliselle väestölle on oma osaamiskeskus.

Osaamiskeskustoimintaa säätelee laki osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001).

Lain mukaan osaamiskeskusten tehtävänä on turvata

  • sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen kehittyminen ja välittyminen
  • peruspalvelujen kehittyminen sekä erityisosaamista vaativien erityispalvelujen ja asiantuntijapalvelujen kehittyminen ja välittyminen
  • sosiaalialan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys
  • sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan toteutuminen

Valtioneuvoston asetus sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta http://www.sosiaalikollega.fi/poske/esittely/asetus.pdf

Valtion tutkimusrahoituksen laajentaminen sosiaalityön tutkimukseen

Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet, sosiaalialan osaamiskeskukset ja Sosiaalityön tutkimuksen seura vetoavat eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan sosiaalityön tutkimuksen vahvistamisen tärkeydestä ja, että laki tulisi saattaa voimaan välittömästi.

Vetoomus sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

 

Sivu päivitetty: 22.5.2020