Verson tilaisuudet ja materiaalit

Aamukahvit 

Heli Virtasen gradun esittely

 

Tilaisuudet

Dokumentaatiokoulutuksen 27.2.2020 anti ja materiaali

Materiaalit: Laadukas kirjaaminen  ja dokumentointi

Sosiaalityön tiekartta

Valmistelu käynnissä. Tiedote etenemisestä.

 

Osaamiskeskusten johtajat viestivät

Osaamiskeskusjohtajien kannanotto sosiaalihuollon tiedonhallinta ja digitalisointi 3.4.2019

 

Sivu päivitetty: 26.3.2020