Yhteisyrityksen perustaminen on tarkoin harkittu, yhtymän strategiaa tukeva sosiaali- ja terveyskeskuspalveluiden tuottamisen tapa, ja yhteisyrityksen hankinta nivoutuu yhtymän muutosohjelmaan.

Hankintaprosessi toteutettiin neuvottelumenettelyllä ja käänteisenä hankintana, jossa hankinnan arvo määräytyi etukäteen ja tarjoajat kilpailivat laadulla. Yhtymä valitsi neuvotteluihin Mehiläisen, Pihlajalinnan ja Terveystalon. Neuvottelumenettelyn jälkeen yhtymä julkaisi lopullisen tarjouksen ja sai hyvät tarjoukset kaikilta kolmelta neuvottelumenettelyyn valitulta palveluntuottajalta.

Tarjoukset sisälsivät toimintasuunnitelmat viiteen osakokonaisuuteen, joita painotettiin hankinnassa seuraavasti: palvelutuotanto 45 %, digipalvelut 20 %, integraatio ja yhteistyö 15 %, henkilöstö- ja asiakaskokemus 15 % sekä palvelutuotannon haltuunotto 5 %.

Tarjousten vertailun perustella yhtymähallitukselle esitetään 29. kesäkuuta, että se esittäisi elokuun 7. päivänä kokoontuvalle yhtymäkokoukselle Mehiläinen Oy:n valintaa kumppaniksi yhteisyritykseen, jolta yhtymä ostaa palvelut laadittuun palvelusopimukseen perustuen. Yhtymäkokoukselle vietäisiin myös esitys yhteisyrityksen perustamisesta. Yhteisyritys vastaa vain sote-keskuspalvelujen tuottamisesta. Yhtymällä säilyy vahva järjestäjän rooli, jota se vahvistaa osana hankintaa.

Sote-keskuspalvelujen hankkiminen parantaisi päijäthämäläisten palveluja monin tavoin. Hankinnan vähimmäisvaatimukset ovat monelta osin nykyistä palvelutuotantoa korkeammalla tasolla. Asiakkaat pääsevät hoitoon nykyistä huomattavasti nopeammin, ja lähtökohtana on, että asiakkaan asiat hoidetaan heti, sekä hoidon jatkuvuus turvataan nykyistä paremmin.

– Yhtymä on valmistellut uudenlaisen toimintamallin, joka hyödyntää julkisen ja yksityisen toimijan parhaita kyvykkyyksiä tavoitellen entistä tasa-arvoisempaa avosairaanhoidon vastaanottotoimintaa maakunnallisessa kokonaisuudessa ja erittäin tiukassa talousraamissa, sanoo yhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola.

Uudentyyppinen lääkärijohtoinen moniammatillinen tiimityö perustuu asiakkaan tarpeisiin, turvaa hoidon jatkuvuuden sekä mahdollistaa henkilöstölle nykyistä monipuolisemmat työkuvat ja tiimin tuen. Palvelukanavat monipuolistuvat ja asiakkaat saavat käyttöön nykyaikaset ja kattavat digitaaliset terveyspalvelut. Laajojen sote-keskusten palveluajat pitenevät, mutta hoito on tarjottava yhtä nopeasti kaikissa sote-keskuksissa. Sekä asiakastyytyväisyyttä että henkilöstökokemusta seurataan nykyistä paremmin, ja niiden tavoitetaso on kunnianhimoinen. Sote-keskuspalvelut integroidaan kuntayhtymän muihin palveluihin niin, että kokonaisuudesta muodostuu asiakkaan kannalta toimiva ja sujuva. Henkilöstön työssä viihtymiseen ja sitoutumiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja käyttöön tulee erilaisia kannustimia.

Päivitetty: 23.6.2020