Lisäksi kuluvana vuonna säästöjä haetaan jo käynnistetystä toiminnan tehostamisesta. Henkilöstövähennystarpeen arvioidaan olevan 250 henkilötyövuotta.

– Luvut ja säästöjen kokonaisuus täsmentyvät neuvottelujen aikana ja ensi vuoden talousarvioraamin valmistuttua. Keskusteluyhteys kuntiin pidetään tiiviinä koko syksyn ajan. Samoin talouden kehityksestä informoidaan omistajia, sanoo toimitusjohtaja Marina Erhola.

Syksyn aikana käynnistetään myös pitempivaikutteisen muutosohjelman valmistelu.

Kuva kuvituskuva.

Neuvottelut alkavat ensi viikolla

Neuvottelut käydään yhtymän virallisessa yhteistyötoimikunnassa. Puheenjohtajana toimii joko toimitusjohtaja tai hallintojohtaja ja sihteerinä henkilöstölakimies. Lisäksi neuvotteluihin osallistuvat muutosjohtaja ja viestinnän edustaja.

Yt-menettely koskee koko organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Prosessissa käydään läpi organisaatiorakenne, palveluverkko, sopimukset ja sopimusohjaus, toimitilat, hankkeet ja projektit sekä tukipalvelut. Yt-menettely toteutetaan hallitusti niin, ettei asiakas- ja potilasturvallisuus menettelyn vuoksi missään oloissa vaarannu.

Toimitusjohtaja Marina Erholan haastattelu (kesto 5:50)

Hallituksen puheenjohtaja Kari Lempisen haastattelu (kesto 4:20)

Päivitetty: 7.8.2019