Yt-neuvotteluja jatketaan toimisto- ja hallintotyötä tekevien osalta alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Näillä näkymin neuvottelut päättyvät toukokuun alkupuolella.

Muut päätökset tehtiin esityslistan mukaisesti

Hallitus päätti, että vanhusten tehostettu palveluasuminen hankitaan Lepolankadun palvelukeskukseen kesäkuun alusta lähtien toistaiseksi Coronaria Hoiva Oy:ltä.

Muissa asioissa Kari Sulonen toi esiin sen, että hallituksen olisi hyvä saada esitys siitä, miten terveyskeskukset Päijät-Hämeessä jatkossa sijaitsevat.

Hallitus kävi keskustelua toimipisteistä ja totesi yhteisenä kannanottonaan, että tavoitteena on, että jokaisesta kunnasta löytyy jatkossa toimipiste.

Lopullisia toimipaikkoja on vielä varsin vaikea lyödä lukkoon ennen valtakunnan tason valinnanvapauslinjausten valmistumista.

Sulonen kantoi huolta myös siitä, koska yhtymälle saadaan yksi asiakkaita palveleva puhelinnumero, josta asiakaspalvelu hoidettaisiin keskitetysti.

Toini Louekoski-Huttunen taas toi esiin huolensa siitä, onko kiky eli valtakunnallinen kilpailukykysopimus vaikuttanut lääkäreiden työaikaa pidentävästi terveysasemilla.

Tarja Tornio puolestaan toivoi, että hallitukselle tuotaisiin tiedoksi se, miten Lahden hammashoitojonoa puretaan.

Päivitetty: 28.3.2017