Investointeihin käytettiin 9,7 miljoonaa. Merkittävimmät investoinnit olivat apteekin ja obduktion uudisrakennusten toteutus sekä sydänkeskuksen ja fysiatrian tilojen uudistuksen loppuunsaattaminen. Liikelaitosten investoinnit olivat 2,3 miljoonaa.

Yhtymä perii kunnilta lisää maksuosuuksia 7,9 miljoonaa talousarviossa arvioituun tasoon nähden. Lisäksi jäsenkunnilta peritään 0,7 miljoonaa euroa hyvinvointiyhtymän perustamiskustannuksia.

Myös ECT-yksikön tilat uudistettiin viime vuonna.

Yhtymä ilman liikelaitoksia ylsi nollatulokseen

Koska päijäthämäläiset tarvitsivat erikoissairaanhoidon palveluja yli 9 prosenttia enemmän kuin kunnat tilasivat,  kunnilta veloitetaan 7,0 miljoonaa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa oli suunniteltu.

Akuutti24 teki 4,3 miljoonaa ylijäämää, joka palautetaan jäsenkunnille. Palautuksen jälkeen kuntien maksuosuudet ylittävät alkuperäisen talousarvion 2,1 miljoonaa euroa eli 9,1 %. Päijäthämäläiset tarvitsivat Akuutti24:n palveluja 7,6 prosenttia enemmän kuin alun perin kunnat olivat arvioineet omissa palvelutilauksissaan.

Ensihoitokeskus perii kunnilta lisämaksuosuuksia 0,3 miljoonaa euroa (3,3 %) talousarvioon nähden. Summa koostuu Kelan maksatuksessa olleen viiveen vuoksi viivästyneistä tilityksistä.

Ympäristöterveydenhuolto palauttaa jäsenkunnille maksuosuuksia 76 600 euroa.

Yhtymähallinto sekä tukipalvelukeskus tekivät hyvät taloudelliset tulokset. Yhtymähallinnon tuloksesta palautettiin asiakkaille 1,2 miljoonaa euroa ja tukipalvelukeskuksen tuloksesta 2,1 miljoonaa euroa.

Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen liikevaihto oli 113,3 miljoonaa euroa. Jäsenkunnille palautetaan 1,4 miljoonaa euroa, minkä jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu nolla euroa, kuten valtuusto oli asettanut tavoitteeksi. Jäsenkuntien maksuosuudet alittivat talousarvion 1,4 %.

Laboratoriokeskuksen vuosi sujui taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvin. Liikevaihtoa syntyi 21,3 miljoonaa euroa. Laboratorioliikelaitoksen johtokunta päätti 700 000 euron hintahyvityksen antamisesta jäsenkuntien omistamille, ei markkinoilla toimiville, laboratoriopalvelujen tilaajille palvelujen käytön suhteessa.

Hyvitysten jälkeen Laboratoriokeskuksen tulokseksi ennen varauksia muodostuu 0,25 miljoonaa euroa, joka ylittää valtuuston asettaman tulostavoitteen. Ylijäämäksi varausten jälkeen tuli 0,34 miljoonaa euroa.

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitoksen liikevaihto oli 0,3 miljoonaa euroa ja tilikauden alijäämä 19 350 euroa. Alijäämä katetaan taseeseen kertyneillä ylijäämillä. Valtuuston asettama tulostavoite oli -17 000 euroa.

Tutustu tilinpäätökseen kokonaisuudessaan

Päivitetty: 17.3.2017