Muutostalousarviossa erikoissairaanhoidon menoihin esitetään 10,7 M€ lisäykset ja poistoihin 0,125 M€ lisäykset. Lisäykset johtuvat ennen kaikkea siitä, että erikoissairaanhoidon palveluja on tarvittu enemmän kuin alun perin oli arvioitu jäsenkuntien kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta.

Menolisäykset 7,3 M€ katetaan suurelta osin jäsenkuntien lisämaksuosuuksilla. Muiden tulojen arviota kasvatetaan 3,5 M€. Suoraa erityismaksuosuuslaskutusta perustamiskustannuksiin arvioidaan olevan 0,15 M€.

Myös ensihoito- ja päivystyskeskuksen arvioitua suuremmat menot 2,1 M€ aiheutuvat käyntimäärien kasvusta. Pienempiä muutoksia talouteen tulee suun terveydenhuollon toisen päivystyshuoneen varustamisesta sekä Akkuna-osaston avaamisen aikaistamisesta.

Kulut katetaan suoriteperusteisen laskutuksen myötä jäsenkuntatuotoilla. Muutostalousarviossa jäsenkuntatuloja on huomioitu niin, että tulokseksi muodostuu nolla euroa. Tämän ylittävä osuus 4,4 M€ ennakoidaan palautettavan jäsenkunnille.

Liikkeenluovutukseen valmistaudutaan

Hallitus päätti oikeuttaa yhtymän toimitusjohtajan neuvottelemaan tarvittavat liikkeenluovutukseen liittyvät sopimukset kuntien kanssa.

Kun hyvinvointiyhtymän jäsenkunnista enemmistö on päättänyt siirtää yhtymälle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun ensi vuoden alusta, liikkeenluovutuksen yhteydessä on sovittava yksityiskohdista, jotka liittyvät rajapintoihin kuntaorganisaation ja kuntayhtymän välillä.

Lisäksi on neuvoteltava ehdoista, joilla luovutettavat kokonaisuudet, kuten toimitila- ja tukipalvelusopimukset, on järkevää siirtää kuntayhtymälle. Kuntien kanssa tulee esimerkiksi neuvotella mahdollisuus irtautua toimitiloista silloin, kun niiden vuokraaminen ei ole taloudellisten ja toiminnallisten seikkojen vuoksi perusteltua sekä neuvotella toimitilavuokrien tasosta.

Uudet virat siirtyvälle henkilöstölle

Hyvinvointikuntayhtymään on siirtymässä Lahden kaupungilta ja Hollolan kunnasta yhteensä 429 tehtävää, joissa on viranhaltija. Hallitus päätti esittää valtuustolle näiden virkojen perustamista. Olemassa olevat henkilöt siirtyvät tehtäviin ja virat perustetaan ensi vaiheessa heitä varten.

Yhtymän valtuuston seuraava kokous on 31.10.

Yhtymän hallituksen talousarviokokous pidetään 21.11. Yhtymän valtuusto käsittelee ensi vuoden talousarviota kokouksessaan 12.12.

Seuraava hallituksen kokous on ensi maanantaina 24.10.

 

Päivitetty: 17.10.2016