Uudet toimialat ovat terveys- ja sairaanhoitopalvelut, ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus, perhe- ja sosiaalipalvelut sekä strategia- ja tukipalvelut.

Johtajien virat päätettiin laittaa sisäiseen hakuun jo huomisesta keskiviikosta lähtien niin, että yhtymän nykyinen henkilöstö sekä yhtymään liikkeenluovutuksella vuoden vaihteessa siirtyvä henkilöstö voi niihin hakea ilmoittamalla kiinnostuksensa tehtävään.

Syynä pikaiseen aikatauluun on se, että tavoitteena on saada toimialajohtajat valituiksi jo tämän vuoden puolella.

Johtajien valintaa valmistelee työryhmä

Hallitus nimesi myös johtajien valintaa valmistelevan työryhmän. Siihen kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Francis McCarron, hallituksen varapuheenjohtaja Kari Lempoinen, toimitusjohtaja Timo Louna, muutosjohtaja Jouko Isolauri, henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Osmo Pieski sekä henkilöstön edustajana Tehyn pääluottamusmies Mari Laakkonen. Lisäksi hallituksen jäsenet voivat osallistua valintaan, jos he sitoutuvat olemaan mukana kaikissa valintaan liittyvissä tilaisuuksissa.

Organisaatiouudistuksen tavoitteena on poistaa raja-aidat perus- ja erikoissairaanhoidon väliltä ja luoda palveluista toinen toistaan tukevia kokonaisuuksia. Uusilla toimialajohtajilla on tuhannen taalan paikka uudistaa palvelutuotantoa niin, että valtakunnallisen sote-uudistuksen tavoitteet toteutuvat.

Perustettavat toimialat sijoittuvat organisaatiossa uusiksi yksiköiksi toimitusjohtajan alaisuuteen ja muutosten toimeenpanon osalta muutosjohtajan alaisuuteen. Muutostyön edetessä toimialojen alaisuuteen muodostetaan tulosalueita.

Uusien toimialojen lisäksi kuntayhtymässä on edelleen ympäristöterveyskeskus sekä toimialaan rinnasteisina liikelaitoksina Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos sekä Sosiaalialan osaamiskeskus Verso –liikelaitos.

Hallitus päätti myös ensihoidon järjestämisestä. Ensihoito- ja siirtokuljetuspalvelua hankitaan sopimuskaudelle 2017 – 2018 kahden (1+1) vuoden lisäoptioilla Hartola-Sysmä Sairaankuljetus Oy:ltä. Option käyttämisestä päätetään erikseen.

Päivitetty: 11.10.2016