Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän valtuusto käsitteli kokouksessaan Talousarviota 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2017 – 2019. Valtuusto hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman ponnella, jonka sisältö on seuraava:

Vuodeosastojen palveluverkkoon liittyvä suunnitelma arvioidaan uudelleen ja tuodaan uudelleen päätettäväksi seuraavaan valtuustoon kokoukseen.

Valtuusto käsitteli myös ensihoidon palvelutasopäätöstä. Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen palauttaa sen uudelleenvalmisteluun.

Muut asiat valtuusto hyväksyi esityslistan mukaisesti.

 

Päivitetty: 13.12.2016