Kuulutus

Hallintosäännön 74 §:n mukaan ilmoitetaan tiedoksi, että Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän
valtuuston kokous pidetään torstaina 13. päivänä joulukuuta 2018 kello 9.30 alkaen Hollola Salissa,
Hollolan kunnanvirastolla, Virastotie 3, 15870 Hollola.

Kungörelse

Enligt paragraf 74 i fullmäktigeförsamlingens förvaltningsstadgan tillkännages att
Päijät-Häme välfärdssamkommunens fullmäktigesammanträde hålls torsdagen
den 13 december 2018 från och med klockan 9.30 i Hollola Sal, Virastotie 3, 15870 Hollola.

29.11.2018

Päivitetty: 17.10.2018