Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö edellyttää valvontasuunnitelman laatimista suunnitelmalliseen tarkastukseen ja näytteenottoon liittyen. Suunnitelma tehdään toiminnoille, joista säädetään terveydensuojelulaissa, elintarvikelaissa, tupakkalaissa ja eläinlääkintähuoltolaissa. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveyskeskuksen valvontasuunnitelma kattaa myös lääkelain mukaiset, terveydensuojeluviranomaisen vastuulle annetut tehtävät.

Valvontasuunnitelma koskee Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveyskeskuksen toiminta-alueen kuntien eli Heinolan ja Orimattilan kaupunkien sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Kärkölän, Myrskylän, Padasjoen, Pukkilan ja Sysmän kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontaa.

Kuntien valvontasuunnitelman laadintaa ohjaa ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma, joka on tehty vuosille 2015 – 2019. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveyskeskuksen valvontasuunnitelma laaditaan viisivuotiseksi ohjelmakaudelle 2015 – 2019. Suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan vuosittain. Valvontasuunnitelman päivitys vuodelle 2017 valmistellaan ympäristöterveyskeskuksen viranhaltijoiden toimesta ja sen käsittelee Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunta.

Kuntalaisilla ja toimijoilla on osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuus eli he voivat saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveyskeskuksen vuosien 2015–2019 valvontasuunnitelmaan
voi tutustua vasemmassa palstassa olevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmat kohdan linkkien kautta.

Tiedustelut:

Ympäristöterveyskeskuksen johtaja Silja Mäkelä  044 440 6551
Eläinlääkintäjohtaja Jarmo Olkkonen (eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelman osalta )  044 729 7762.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@phhyky.fi.

Vuodelle 2017 päivitetty valvontasuunnitelma julkaistaan jaoston käsittelyn jälkeen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän internet-sivuilla joulukuussa 2016.

Päivitetty: 7.11.2016