Oiva-raportteja pystytään muodostamaan ja lähettämään Ruokaviraston ilmoituksen mukaan vasta 15.2. lähtien.

Käytännössä ensimmäiset vuoden 2019 tarkastusten Oiva-raportit ovat nähtävissä Oivahymy.fi -sivuilla aikaisintaan 25.2.

Ruokavirasto julkaisee tiedotteita käyttöönottoon liittyvistä aikatauluista internet-sivuillaan.

Myös terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan tarkastusraporttien postituksessa voi olla viivettä VATI-järjestelmän käyttöönoton vuoksi.

Ympäristöterveyskeskus julkaisee Oiva-raportit ja muut tarkastusraportit alkuvuoden tarkastuksilta niin pian kuin se järjestelmän puolesta on mahdollista.

Lisätietoja:
terveydensuojelupäällikkö Mika Rouhiainen, 044 440 6554

Päivitetty: 8.2.2019