Tärkeimpänä käsiteltävänä asiana olivat toimialojen esitykset siitä, miten yt-prosessia olisi tarkoitus viedä käytännössä eteenpäin. Yt-prosessi etenee toimialoilla linjaorganisaatiossa ja olemassa olevan johtamisjärjestelmän puitteissa – mikä tarkoittaa, että yt:hen liittyviä asioita käsitellään kaikissa toimialojen ja tulosalueiden johtoryhmissä, esimieskokouksissa, työyhteisöpalavereissa ja muissa vakiintuneissa kokoonpanoissa. Useissa johtoryhmissä on mukana henkilöstön edustaja.

Henkilöstöä kannustetaan edelleen lähettämään säästöehdotuksiaan joko yhtymän yhteisten sähköisten kanavien tai luottamusmiesten kautta tai tuomaan niitä suoraan neuvottelijoille. Ehdotuksia on jo esitetty ja on edelleen mahdollista esittää tavanomaisissa työpaikkakokouksissa. Osa työntekijöiden ehdotuksista on vietävissä suoraan käytäntöön, koska ne eivät edellytä esimerkiksi toimintojen uudelleenorganisointia. Osa aloitteista taas on sellaisia, että ne edellyttävät käsittelyä yhtymän yt-neuvotteluissa, jonne ne viedään työnantajan esityksinä. Vielä tällaisia esityksiä ei ole ollut käsittelyssä. Yhtymässä järjestetään tarpeen mukaan yleisiä sekä toimialakohtaisia henkilöstöinfoja vuorovaikutuksen ja osallistumismahdollisuuksien varmistamiseksi.

Jos yt-prosessin aikana ilmenee tarvetta merkittäville rakenteellisille tai toiminnallisille muutoksille, niitä varten voidaan perustaa omia yhteistyöryhmiä. Kaksi poikkihallinnollista työryhmää on jo perustettu, toinen tavoittelemaan tila- ja vuokrakustannusten alentamista ja toinen suunnittelemaan organisaatiorakenteen kehittämistä.

Seuraava yt-neuvottelu on torstaina 29. elokuuta.

Yhtymän yt-neuvotteluilla haetaan 15 miljoonan euron vuotuista pysyvää kustannussäästöä ensi vuodesta alkaen. Henkilöstön vähennystarpeen on arvioitu olevan 250 henkilötyövuotta.

Päivitetty: 19.8.2019