Perhe- ja sosiaalipalvelujen ja terveys- ja sairaanhoitopalvelujen esitykset ovat vuorossa seuraavassa neuvottelussa ensi viikon torstaina.

Ensimmäisistä säästöesityksistä käytiin alustavaa keskustelua neuvotteluosapuolten kesken. Ensi viikon kokouksessa nyt annettuihin työnantajan säästöesityksiin toivotaan vaihtoehtoisia säästökeinoja henkilöstöjärjestöiltä.

Kun kaikkien toimialojen esitykset säästöistä on neuvottelupöydän ääressä käyty läpi, saadaan kokonaiskuva siitä, miten pitkälle ne riittävät talouden tasapainotuksessa.

Kuva kuvituskuva


Henkilöstölle lisää infotilaisuuksia

Kuntien eläkevakuutuksen eläkeinfoja on pyydetty lisää ja niitä järjestetään. Saadun palautteen perusteella infojen sisältöä täydennetään paremmin vastaamaan henkilöstön tämän hetken tarpeita.


Henkilöstöltä on tullut hyviä ehdotuksia säästöistä

Henkilöstöltä tulleiden yt-ehdotusten yhteenveto ja ehdotuksista eniten esille nousseet aiheet esiteltiin kokouksessa.

Seuraavassa neuvottelussa torstaina 5. syyskuuta käsitellään kahden toimialan, perhe- ja sosiaalipalvelujen ja terveys- ja sairaanhoitopalvelujen säästöesitykset, mahdollisesti myös tilat ja vuokrat -työryhmän tilannekatsaus sekä TE-keskuksen muutosturva-asiat.

Yt-neuvotteluja varten on varattu seuraavat päivämäärät: 5.9., 12.9., 19.9., 26.9. ja 3.10. Neuvottelujen aikataulutus voi vielä elää matkan varrella.

Päivitetty: 3.9.2019