Seuraavaksi yt-neuvotteluissa käytävien asioiden valmistelutyö etenee yhtymässä toimialoittain koottavissa yhteistoiminnallisissa ryhmissä sekä poikkihallinnollisissa työryhmissä. Poikkihallinnollisina työryhminä aloittavat ensi vaiheessa Tilat ja vuokrat – ja Organisaatio-työryhmät.

Lisäksi muutosohjelman valmistelu seuraaville noin viidelle vuodelle alkaa tällä viikolla.

Henkilöstö voi edelleen lähettää säästö- ja kehittämisehdotuksia. Ehdotukset kootaan toimialoittain ja käsitellään nimettöminä yt-neuvotteluissa. Erityisesti henkilöstön toivotaan osallistuvan toimialojen työryhmien työskentelyyn ja tuovan omia toiminnan tehostamiskeinojaan esiin neuvottelujen aikana.

Jo tässä vaiheessa todennäköistä on, että kuuden viikon minimiajassa neuvotteluja ei saada päätökseen.

Seuraava yt-neuvotteluosapuolten tapaaminen on ensi maanantaina 19.8.

Lääkäri tutkii potilasta
Kuva kuvituskuva.


Taustalla tiukka talous

Yhtymän yt-neuvotteluilla haetaan 15 miljoonan euron vuotuista pysyvää kustannussäästöä ensi vuodesta alkaen. Henkilöstön vähennystarpeen arvioidaan olevan 250 henkilötyövuotta. Tarvittavien säästöjen suuruutta voi suhteuttaa siihen, että yhtymän henkilöstökulut ovat noin miljoona euroa päivässä.

Tuotannolliset ja taloudelliset perusteet ovat johtaneet tähän valitettavaan tilanteeseen, että yt-prosessi on käynnissä. Kuluvan vuoden tilinpäätösennusteen alijäämän arvioidaan yltävän vähintään 33,8 miljoonaan.

Hyvinvointiyhtymä ei valtakunnallisissa vertailuissa ole ollut tehoton eikä kallis, vaan kyse on siitä, että omistajakuntien rahoituskyky ei ole riittävä nykyiseen toiminnan laajuuteen nähden.

Vastaavaa keskustelua käydään myös muissa kuntayhtymissä. Esimerkiksi Kymsotessa yt-neuvottelut päättyivät juuri ja Essote on juuri aloittanut yt-neuvottelut.

Päivitetty: 20.8.2019